Pierādījumu iegūšana (pārstrādāta redakcija)

Slovākija

Saturu nodrošina
Slovākija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Slovākija

Pierādījumu iegūšana


*jāaizpilda obligāti

2. panta 1. punkts. Iestādes, ko var uzskatīt par tiesām

Notāri ir citas iestādes 2. panta 1. punkta nolūkiem (mantošanas tiesvedībās un tiesvedībās par nozaudēta vai iznīcināta tiesību instrumenta, piemēram, īpašumtiesības apliecinoša dokumenta, atjaunošanu (konanie o umorení listiny)).

3. panta 2. punkts. Saņēmējas tiesas

Saņēmējas tiesas ir rajona tiesas (okresné súdy) vai pilsētas tiesas (mestské súdy), kuru apgabalā jāiegūst pieprasītie pierādījumi, kā norādīts tālāk:

-          ģimenes lietās un civilstāvokļa lietās kompetentā tiesa visiem Bratislavas rajoniem ir Bratislavas II Pilsētas tiesa (Mestský súd Bratislava II);

-          komerclietās kompetentā tiesa visiem Bratislavas rajoniem un Malacky un Pezinok rajoniem ir Bratislavas III Pilsētas tiesa (Mestský súd Bratislava III);

-          visās pārējās lietās kompetentā tiesa visiem Bratislavas rajoniem ir Bratislavas IV Pilsētas tiesa (Mestský súd Bratislava IV).

4. pants. Centrālā struktūra

Slovākijas Republikas Tieslietu ministrija (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)

Starptautisko privāttiesību nodaļa

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Slovak Republic

Tālr.: (421) 2 888 91 111

Fakss: (421) 2 888 91 604

Е-pasts: civil.inter.coop@justice.sk

Tīmekļa vietne: https://www.justice.gov.sk/

Valodas: slovāku, čehu un angļu valoda.

6. pants. Pieņemamās valodas veidlapu aizpildīšanai

Slovāku un čehu valoda.

7. pants. Pieņemamie līdzekļi pieprasījumu un citu paziņojumu nosūtīšanai

Slovākijas iestādes pieņem rakstiskus pieprasījumus papīra formātā.

19. pants. Centrālā struktūra vai kompetentā(-s) iestāde(-s), kas atbildīga par lēmumiem attiecībā uz pieprasījumiem par tiešu pierādījumu iegūšanu

Slovākijas Republikas Tieslietu ministrija

Starptautisko privāttiesību nodaļa

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Slovak Republic

Tālrunis: (421) 2 888 91 111

Fakss: (421) 2 888 91 604

Е-pasts: civil.inter.coop@justice.sk

Tīmekļa vietne: https://www.justice.gov.sk/

29. pants. Nolīgumi vai vienošanās, kuru puses ir dalībvalstis un kuras atbilst 29. panta 2. punkta nosacījumiem

Neattiecas.

31. panta 4. punkts. Paziņojums par decentralizētās IT sistēmas agrīnu izmantošanu

Neattiecas.

Lapa atjaunināta: 11/01/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.