Pierādījumu iegūšana (pārstrādāta redakcija)

Zviedrija

Saturu nodrošina
Zviedrija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Zviedrija

Pierādījumu iegūšana


*jāaizpilda obligāti

2. panta 1. punkts. Iestādes, ko var uzskatīt par tiesām

Neattiecas.

3. panta 2. punkts. Saņēmējas tiesas

Apgabaltiesas (tingsrätter)

4. pants. Centrālā struktūra

Tieslietu ministrija

Krimināllietu un starptautiskās tiesu iestāžu sadarbības nodaļa (BIRS)

Centrālā iestāde

S-103 33 Stokholma

Tālr.: + 46 8 405 45 00

Fakss: + 46 (0) 8 405 46 76

E-pasta adrese saziņai: ju.birs@gov.se

6. pants. Pieņemamās valodas veidlapu aizpildīšanai

I pielikumā ietverto veidlapu var aizpildīt zviedru un angļu valodā.

7. pants. Pieņemamie līdzekļi pieprasījumu un citu paziņojumu nosūtīšanai

Neattiecas.

19. pants. Centrālā struktūra vai kompetentā(-s) iestāde(-s), kas atbildīga par lēmumiem attiecībā uz pieprasījumiem par tiešu pierādījumu iegūšanu

Tieslietu ministrija

Krimināllietu un starptautiskās tiesu iestāžu sadarbības nodaļa (BIRS)

Centrālā iestāde

S-103 33 Stokholma

Tālr.: + 46 8 405 45 00

Fakss: + 46 (0) 8 405 46 76

E-pasta adrese saziņai: ju.birs@gov.se

29. pants. Nolīgumi vai vienošanās, kuru puses ir dalībvalstis un kuras atbilst 29. panta 2. punkta nosacījumiem

Nav līgumu, kas vēl būtu spēkā.

31. panta 4. punkts. Paziņojums par decentralizētās IT sistēmas agrīnu izmantošanu

Neattiecas.

Lapa atjaunināta: 30/05/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.