Kumpilazzjoni tax-xhieda (riformulazzjoni)

Awstrija

Il-kontenut ipprovdut minn
Awstrija

SIB QRATI/AWTORITAJIET KOMPETENTI

L-għodda ta' tiftix hawn taħt se tgħinek tidentifika qorti/qrati jew awtorità(jiet) kompetenti għal strument legali Ewropew speċifiku. Jekk jogħġbok innota li għalkemm sar kull sforz biex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tar-riżultati, jista' jkun hemm xi każijiet eċċezzjonali li jikkonċernaw id-determinazzjoni ta' kompetenza li mhumiex neċessarjament koperti.

Awstrija

Teħid ta’ Evidenza


*input mandatarju

L-Artikolu 2(1) - Awtoritajiet li jistgħu jitqiesu bħala qrati

Skont il-liġi nazzjonali Awstrijaka, l-ebda awtorità ħlief il-qrati ma għandha kompetenza attwalment biex tagħmel kumpilazzjoni ta’ xhieda minn naħa għal oħra tal-fruntiera skont l-Artikolu 2(1) tar-Regolament.

L-Artikolu 3(2) - Qrati rikjesti

Fl-Awstrija, il-qrati distrettwali għandhom il-kompetenza biex jeżegwixxu talbiet għall-kumpilazzjoni ta’ xhieda f’konformità mar-Regolament (UE) 2020/1783 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2020 dwar kooperazzjoni bejn il-qrati tal-Istati Membri fil-kumpilazzjoni tax-xhieda f’materji ċivili jew kummerċjali (kumpilazzjoni tax-xhieda).

L-Artikolu 4 - Korp ċentrali

Il-korp ċentrali msemmi fl-Artikolu 4 tar-Regolament għall-Awstrija kollha, huwa:

il-Ministeru Federali għall-Ġustizzja

Museumstraße 7

1070 Vjenna

Tel.: (+43-1) 52 1 52 0

Faks: (+43-1) 52 1 52 2727

Posta elettronika: team.z@bmj.gv.at

L-Artikolu 6 - Lingwi aċċettati biex jimtlew il-formoli

Il-formula tista’ timtela bil-Ġermaniż jew bl-Ingliż.

L-Artikolu 7 - Mezzi aċċettati għat-trażmissjoni ta’ talbiet u komunikazzjonijiet oħra

Anki wara li ssir applikabbli l-obbligazzjoni tat-trażmissjoni tat-talbiet u l-komunikazzjonijiet permezz tas-sistema diċentralizzata tal-IT abbażi tal-e-CODEX (l-Artikolu 7(1) flimkien mal-Artikolu 35(3) tar-Regolament), f’każ ta’ nuqqas ta’ funzjonament tas-sistemi tal-IT jew f’każ ta’ ċirkustanzi eċċezzjonali oħrajn imsemmija fl-Artikolu 7(4), it-talbiet u l-komunikazzjonijiet xorta jistgħu jiġu trażmessi bil-posta, bis-servizz ta’ kurrier, bil-fax jew bil-posta elettronika.

L-Artikolu 19 - Korp ċentrali jew awtorità/awtoritajiet kompetenti responsabbli għal deċiżjonijiet dwar talbiet għal kumpilazzjoni ta’ xhieda diretta

Il-korp ċentrali msemmi fl-Artikolu 4 flimkien mal-Artikolu 19 tar-Regolament, għall-Awstrija kollha, huwa:

il-Ministeru Federali għall-Ġustizzja

Museumstraße 7

1070 Vjenna

Tel.: (+43-1) 52 1 52 0

Faks: (+43-1) 52 1 52 2727

Posta elettronika: team.z@bmj.gv.at

L-Artikolu 29 - Ftehimiet jew arranġamenti li għalihom l-Istati Membri huma partijiet u li jikkonformaw mal-kundizzjonijiet fl-Artikolu 29(2)

Attwalment ma huwiex previst li jinżammu xi ftehimiet bilaterali.

L-Artikolu 31(4) - Notifika dwar l-użu bikri tas-sistema tal-IT deċentralizzata

S’issa għadu ma jeżisti l-ebda pjan speċifiku.

L-aħħar aġġornament: 15/06/2023

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.