Kumpilazzjoni tax-xhieda (riformulazzjoni)

Bulgarija

Il-kontenut ipprovdut minn
Bulgarija

L-Artikolu 2(1) - Awtoritajiet li jistgħu jitqiesu bħala qrati

Il-Qrati.

L-Artikolu 3(2) - Qrati rikjesti

It-talbiet għall-kumpilazzjoni tax-xhieda għandhom jintbagħtu lill-qorti distrettwali (rayonen sad) li fil-ġuriżdizzjoni tagħha għandha ssir il-kumpilazzjoni tax-xhieda.

L-Artikolu 4 - Korp ċentrali

Il-Ministeru għall-Ġustizzja

Id-Direttorat għall-Kooperazzjoni Legali u l-Affarijiet Ewropej

It-Taqsima tal-Kooperazzjoni Internazzjonali f’Materji Ċivili

Tel.: +359 2 9237 413

+359 2 9237 544

+359 2 9237 576

Fax: +3592 9809223

Email: civil@justice.government.bg

Indirizz: ul. Slavyanska No 1

1040 Sofia

Bulgaria

L-Artikolu 6 - Lingwi aċċettati biex jimtlew il-formoli

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Bulgaru ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: l-Ingliżil-Franċiż diġà ġew tradotti.

It-talbiet minn Stat Membru ieħor għall-kumpilazzjoni tax-xhieda u t-teħid ta’ dikjarazzjonijiet għandhom ikunu miktuba bil-Bulgaru jew akkumpanjati minn traduzzjoni għall-Bulgaru.

L-Artikolu 7 - Mezzi aċċettati għat-trażmissjoni ta’ talbiet u komunikazzjonijiet oħra

Il-qrati distrettwali jaċċettaw talbiet għall-kumpilazzjoni tax-xhieda u komunikazzjonijiet oħrajn li jaslu bil-posta.

L-Artikolu 19 - Korp ċentrali jew awtorità/awtoritajiet kompetenti responsabbli għal deċiżjonijiet dwar talbiet għal kumpilazzjoni ta’ xhieda diretta

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Bulgaru ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: l-Ingliżil-Franċiż diġà ġew tradotti.

L-awtorità kompetenti biex tawtorizza l-kumpilazzjoni diretta tax-xhieda fir-Repubblika tal-Bulgarija hija l-qorti provinċjali (okrazhen sad) li fil-ġuriżdizzjoni tagħha għandha ssir il-kumpilazzjoni tax-xhieda.

L-Artikolu 29 - Ftehimiet jew arranġamenti li għalihom l-Istati Membri huma partijiet u li jikkonformaw mal-kundizzjonijiet fl-Artikolu 29(2)

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Bulgaru ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: l-Ingliżil-Franċiż diġà ġew tradotti.

Ir-Repubblika tal-Bulgarija ma timplimenta u ma kkonkludiet ebda ftehim jew arranġament internazzjonali ma’ Stati Membri oħrajn tal-UE li għandhom l-għan li jiffaċilitaw il-kumpilazzjoni tax-xhieda u li jridu jkunu kompatibbli ma’ dan ir-Regolament.

Ir-Regolament jieħu preċedenza fuq ftehimiet konklużi mir-Repubblika tal-Bulgarija ma’ Stati Membri oħrajn fir-rigward tal-kumpilazzjoni tax-xhieda f’materji ċivili u kummerċjali.

L-Artikolu 31(4) - Notifika dwar l-użu bikri tas-sistema tal-IT deċentralizzata

Sal-lum, il-Bulgarija ma għandhiex il-ħsieb li tuża l-possibbiltà tat-tħaddim bikri tas-sistema deċentralizzata tal-IT.

L-aħħar aġġornament: 10/05/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.