Kumpilazzjoni tax-xhieda (riformulazzjoni)

Ċipru

Il-kontenut ipprovdut minn
Ċipru

SIB QRATI/AWTORITAJIET KOMPETENTI

L-għodda ta' tiftix hawn taħt se tgħinek tidentifika qorti/qrati jew awtorità(jiet) kompetenti għal strument legali Ewropew speċifiku. Jekk jogħġbok innota li għalkemm sar kull sforz biex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tar-riżultati, jista' jkun hemm xi każijiet eċċezzjonali li jikkonċernaw id-determinazzjoni ta' kompetenza li mhumiex neċessarjament koperti.

Ċipru

Teħid ta’ Evidenza


*input mandatarju

L-Artikolu 2(1) - Awtoritajiet li jistgħu jitqiesu bħala qrati

F’Ċipru, ma hemm l-ebda awtorità oħra għajr il-qrati, kif stabbilit fl-Artikolu 2(1) tar-Regolament, li hija kompetenti għall-kumpilazzjoni tax-xhieda f’materji ċivili u kummerċjali.

L-Artikolu 3(2) - Qrati rikjesti

Il-qrati kompetenti għall-kumpilazzjoni tax-xhieda abbażi tar-Regolament (“il-qorti rikjesta”) huma l-Qrati Distrettwali ta’ Ċipru, jiġifieri l-Qorti Distrettwali ta’ Nikosija, il-Qorti Distrettwali ta’ Limassol, il-Qorti Distrettwali ta’ Larnaca, il-Qorti Distrettwali ta’ Famagusta u l-Qorti Distrettwali ta’ Paphos. Il-ġuriżdizzjoni territorjali tagħhom hija limitata għad-distrett tagħhom stess.

L-Artikolu 4 - Korp ċentrali

Il-korp ċentrali ta’ Ċipru huwa l-Ministeru għall-Ġustizzja u l-Ordni Pubbliku, li għandu ġuriżdizzjoni territorjali fil-pajjiż kollu. Il-Ministeru jaġixxi wkoll bħala l-korp ċentrali biex jiddeċiedi dwar talbiet għall-kumpilazzjoni diretta tax-xhieda. L-indirizz tal-korp ċentrali huwa:

Leoforos Athalassas 125

1461 Nicosia

http://www.mjpo.gov.cy

L-Artikolu 6 - Lingwi aċċettati biex jimtlew il-formoli

Il-formoli fl-Anness I jiġu aċċettati bil-Grieg u bl-Ingliż.

L-Artikolu 7 - Mezzi aċċettati għat-trażmissjoni ta’ talbiet u komunikazzjonijiet oħra

Fil-każ ta’ problema teknika jew ta’ tfixkil tas-sistema, kif imsemmi fl-Artikolu 7(4) tar-Regolament, it-talbiet jistgħu jintbagħtu u jaslu permezz tal-email, il-posta u l-fax.

L-Artikolu 19 - Korp ċentrali jew awtorità/awtoritajiet kompetenti responsabbli għal deċiżjonijiet dwar talbiet għal kumpilazzjoni ta’ xhieda diretta

Il-korp ċentrali li jiddeċiedi dwar it-talbiet għall-kumpilazzjoni diretta tax-xhieda huwa l-Ministeru għall-Ġustizzja u l-Ordni Pubbliku, li għandu ġuriżdizzjoni territorjali fil-pajjiż kollu. L-indirizz tal-korp ċentrali huwa:

Leoforos Athalassas 125

1461 Nicosia

http://www.mjpo.gov.cy

L-Artikolu 29 - Ftehimiet jew arranġamenti li għalihom l-Istati Membri huma partijiet u li jikkonformaw mal-kundizzjonijiet fl-Artikolu 29(2)

Ċipru huwa parti għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1970 dwar il-Kumpilazzjoni ta’ Xhieda Barra mill-Pajjiż. Ċipru ma għandux l-intenzjoni li jikkonkludi ftehimiet jew arranġamenti skont l-Artikolu 29(2) tar-Regolament.

L-Artikolu 31(4) - Notifika dwar l-użu bikri tas-sistema tal-IT deċentralizzata

Ċipru ma għandux l-intenzjoni li juża s-sistema deċentralizzata tal-IT aktar kmieni milli meħtieġ.

L-aħħar aġġornament: 12/07/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.