Kumpilazzjoni tax-xhieda (riformulazzjoni)

Ungerija

Il-kontenut ipprovdut minn
Ungerija

L-Artikolu 2(1) - Awtoritajiet li jistgħu jitqiesu bħala qrati

In-nutara (f’materji ta’ suċċessjoni u ta’ proċeduri ta’ ordnijiet ta’ ħlas), u l-awtorità tal-ġenituri (proċeduri li jirrigwardaw ir-responsabbiltà tal-ġenituri).

L-Artikolu 3(2) - Qrati rikjesti

L-eżekuzzjoni ta’ talbiet għal assistenza legali fir-rigward tal-kumpilazzjoni tax-xhieda taqa’ fil-ġuriżdizzjoni u l-kompetenza tal-qorti distrettwali (f’Budapest, il-Qorti Distrettwali Ċentrali ta’ Buda (Budai Központi Kerületi Bíróság)) li fiż-żona tagħha

(a) il-persuna li għandha tinstema’ tkun domiċiljata jew abitwalment residenti fl-Ungerija,

(b) jaqa’ s-suġġett tal-ispezzjoni, jew

(c) il-kumpilazzjoni tax-xhieda tista’ ssir bl-aktar mod prattiku, b’mod partikolari fejn diversi persuni li għandhom jinstemgħu jkunu domiċiljati jew residenti abitwali u/jew fejn diversi suġġetti tal-ispezzjoni jaqgħu taħt il-ġuriżdizzjoni ta’ diversi qrati.

L-Artikolu 4 - Korp ċentrali

Il-korp ċentrali msemmi fl-Artikolu 4(1) għandu jkun il-Ministru għall-Ġustizzja:

Il-Ministeru għall-Ġustizzja

Id-Dipartiment tad-Dritt Internazzjonali Privat (Nemzetközi Magánjogi Főosztály)

Indirizz: Nádor utca 22., 1051 Budapest

Indirizz postali: Pf. 2., 1357 Budapest

Tel.: +36 1 795 5397, 1 795 3188

Faks: +36 1 550 3946

Posta elettronika: nmfo@im.gov.hu.

L-Artikolu 6 - Lingwi aċċettati biex jimtlew il-formoli

L-Ungeriż, l-Ingliż, u l-Ġermaniż huma aċċettati.

L-Artikolu 7 - Mezzi aċċettati għat-trażmissjoni ta’ talbiet u komunikazzjonijiet oħra

Il-formoli jistgħu jintbagħtu lill-qorti bil-posta, bil-faks jew b’email.

L-Artikolu 19 - Korp ċentrali jew awtorità/awtoritajiet kompetenti responsabbli għal deċiżjonijiet dwar talbiet għal kumpilazzjoni ta’ xhieda diretta

Il-korp ċentrali msemmi fl-Artikolu 4(3) u fl-Artikolu 19 għandu jkun il-Ministru għall-Ġustizzja:

Il-Ministeru għall-Ġustizzja

Id-Dipartiment tad-Dritt Internazzjonali Privat (Nemzetközi Magánjogi Főosztály)

Indirizz: Nádor utca 22., 1051 Budapest

Indirizz postali: Pf. 2., 1357 Budapest

Tel.: +36 1 795 5397, 1 795 3188

Faks: +36 1 550 3946

Posta elettronika: nmfo@im.gov.hu.

L-Artikolu 29 - Ftehimiet jew arranġamenti li għalihom l-Istati Membri huma partijiet u li jikkonformaw mal-kundizzjonijiet fl-Artikolu 29(2)

L-Ungerija ma għandha l-ebda ftehim bħal dan ma’ Stati Membri oħrajn.

L-Artikolu 31(4) - Notifika dwar l-użu bikri tas-sistema tal-IT deċentralizzata

Mhux applikabbli.

L-aħħar aġġornament: 02/01/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.