Kumpilazzjoni tax-xhieda (riformulazzjoni)

Italja

Il-kontenut ipprovdut minn
Italja

SIB QRATI/AWTORITAJIET KOMPETENTI

L-għodda ta' tiftix hawn taħt se tgħinek tidentifika qorti/qrati jew awtorità(jiet) kompetenti għal strument legali Ewropew speċifiku. Jekk jogħġbok innota li għalkemm sar kull sforz biex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tar-riżultati, jista' jkun hemm xi każijiet eċċezzjonali li jikkonċernaw id-determinazzjoni ta' kompetenza li mhumiex neċessarjament koperti.

Italja

Teħid ta’ Evidenza


*input mandatarju

L-Artikolu 2(1) - Awtoritajiet li jistgħu jitqiesu bħala qrati

Xejn.

L-Artikolu 3(2) - Qrati rikjesti

Qrati ordinarji (tribunali ordinari).

L-Artikolu 4 - Korp ċentrali

IL-MINISTERU TAL-ĠUSTIZZJA (Ministero della Giustizia)

Id-Dipartiment tal-Affarijiet Ġudizzjarji (Dipartimento Affari di Giustizia)

Id-Direttorat Ġenerali għall-Affarijiet Internazzjonali u għall-Kooperazzjoni Ġudizzjarja (Direzione Generale degli Affari Internazionali e della Cooperazione Giudiziaria)

Uffiċċju I – Kooperazzjoni Ġudizzjarja Internazzjonali (Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale)

Tel.: +39 06.6885.2633

Indirizz tal-posta elettronika: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula, 70 - 00186 Rome

L-Artikolu 6 - Lingwi aċċettati biex jimtlew il-formoli

It-Taljan jew il-lingwa tal-Istat rikjedenti, jekk akkumpanjata minn traduzzjoni bit-Taljan iċċertifikata minn awtorità pubblika jew minn traduttur.

L-Artikolu 7 - Mezzi aċċettati għat-trażmissjoni ta’ talbiet u komunikazzjonijiet oħra

Posta ordinarja.

L-Artikolu 19 - Korp ċentrali jew awtorità/awtoritajiet kompetenti responsabbli għal deċiżjonijiet dwar talbiet għal kumpilazzjoni ta’ xhieda diretta

IL-MINISTERU TAL-ĠUSTIZZJA

Id-Dipartiment tal-Affarijiet Ġudizzjarji

Id-Direttorat għall-Affarijiet Internazzjonali u għall-Kooperazzjoni Ġudizzjarja

Uffiċċju I – Kooperazzjoni Ġudizzjarja Internazzjonali

Tel.: +39 06.6885.2633

Indirizz tal-posta elettronika: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula, 70 - 00186 Rome

L-Artikolu 29 - Ftehimiet jew arranġamenti li għalihom l-Istati Membri huma partijiet u li jikkonformaw mal-kundizzjonijiet fl-Artikolu 29(2)

L-Italja mhux biħsiebha tuża din l-għażla, peress li tqis li d-dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE) 2020/1783 huma xierqa u biżżejjed.

L-Artikolu 31(4) - Notifika dwar l-użu bikri tas-sistema tal-IT deċentralizzata

Xejn bħalissa.

L-aħħar aġġornament: 28/12/2023

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.