Kumpilazzjoni tax-xhieda (riformulazzjoni)

Lussemburgu

Il-kontenut ipprovdut minn
Lussemburgu

SIB QRATI/AWTORITAJIET KOMPETENTI

L-għodda ta' tiftix hawn taħt se tgħinek tidentifika qorti/qrati jew awtorità(jiet) kompetenti għal strument legali Ewropew speċifiku. Jekk jogħġbok innota li għalkemm sar kull sforz biex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tar-riżultati, jista' jkun hemm xi każijiet eċċezzjonali li jikkonċernaw id-determinazzjoni ta' kompetenza li mhumiex neċessarjament koperti.

Lussemburgu

Teħid ta’ Evidenza


*input mandatarju

L-Artikolu 2(1) - Awtoritajiet li jistgħu jitqiesu bħala qrati

Fil-Lussemburgu, huma biss l-awtoritajiet ġudizzjarji li huma kompetenti biex jiġbru provi għal proċedimenti ġudizzjarji f’materji ċivili jew kummerċjali.

L-Artikolu 3(2) - Qrati rikjesti

Il-link li ġej jipprovdi aċċess għad-dettalji ta’ kuntatt tal-qrati b’ġuriżdizzjoni f’materji ċivili u kummerċjali:

Juridictions judiciaires - Organisation de la justice - La Justice - Luxembourg (public.lu).

L-Artikolu 4 - Korp ċentrali

Il-korp ċentrali huwa:

Parquet Général
Cité Judiciaire, Bâtiment CR
Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Luxembourg
Telefown: (+352) 47 59 81-2329
Faks: (+352) 47 05 50
Indirizz tal-posta elettronika: parquet.general@justice.etat.lu

L-Artikolu 6 - Lingwi aċċettati biex jimtlew il-formoli

Il-Lussemburgu jippermetti li l-formola tar-rikjesta timtela bil-Ġermaniż kif ukoll bil-Franċiż.

L-Artikolu 7 - Mezzi aċċettati għat-trażmissjoni ta’ talbiet u komunikazzjonijiet oħra

Mezzi ta’ trażmissjoni aċċettati mil-Lussemburgu:

  • posta
  • faks.

L-Artikolu 19 - Korp ċentrali jew awtorità/awtoritajiet kompetenti responsabbli għal deċiżjonijiet dwar talbiet għal kumpilazzjoni ta’ xhieda diretta

Il-korp ċentrali huwa:

Parquet Général

Cité Judiciaire, Bâtiment CR
Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Luxembourg
Telefown: (+352) 47 59 81-2329
Faks: (+352) 47 05 50
Indirizz tal-posta elettronika: parquet.general@justice.etat.lu

L-Artikolu 29 - Ftehimiet jew arranġamenti li għalihom l-Istati Membri huma partijiet u li jikkonformaw mal-kundizzjonijiet fl-Artikolu 29(2)

  • Il-Konvenzjoni tas-17 ta’ Marzu 1972 bejn il-Gran Dukat tal-Lussemburgu u r-Repubblika tal-Awstrija, minbarra l-Konvenzjoni ta’ The Hague tal-1 ta’ Marzu 1954 dwar il-Proċedura Ċivili.
  • L-iskambju ta’ dikjarazzjonijiet tat-23 ta’ Lulju 1956 bejn Franza u l-Lussemburgu dwar it-trażmissjoni ta’ ittri rogatorji.

L-Artikolu 31(4) - Notifika dwar l-użu bikri tas-sistema tal-IT deċentralizzata

Mhux applikabbli.

L-aħħar aġġornament: 14/05/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.