Kumpilazzjoni tax-xhieda (riformulazzjoni)

Olanda

Il-kontenut ipprovdut minn
Olanda

SIB QRATI/AWTORITAJIET KOMPETENTI

L-għodda ta' tiftix hawn taħt se tgħinek tidentifika qorti/qrati jew awtorità(jiet) kompetenti għal strument legali Ewropew speċifiku. Jekk jogħġbok innota li għalkemm sar kull sforz biex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tar-riżultati, jista' jkun hemm xi każijiet eċċezzjonali li jikkonċernaw id-determinazzjoni ta' kompetenza li mhumiex neċessarjament koperti.

Olanda

Teħid ta’ Evidenza


*input mandatarju

L-Artikolu 2(1) - Awtoritajiet li jistgħu jitqiesu bħala qrati

Ikklikkja fuq il-link ta’ hawn taħt għal lista tal-qrati kompetenti kollha fin-Netherlands fir-rigward ta’ dan l-artikolu.

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken

L-Artikolu 3(2) - Qrati rikjesti

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna l-Olandiż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: il-Ġermaniżl-Ingliżil-Franċiż diġà ġew tradotti.

L-isem u l-indirizz tal-awtorità kompetenti.

Rechtbank ’s-Gravenhage (il-Qorti Distrettwali, The Hague)

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ The Hague

Postbus 20302, 2500 EH The Hague

Tel. 070 362 2200

L-Artikolu 4 - Korp ċentrali

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna l-Olandiż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: il-Ġermaniżl-Ingliżil-Franċiż diġà ġew tradotti.

L-isem u l-indirizz tal-korp ċentrali li se jwettaq il-kompiti fir-Regolament:

Raad voor de Rechtspraak (il-Kunsill għall-Ġudikatura)

Kneuterdijk 1, 2514 EM The Hague

Postbus 90613, 2509 LP The Hague

Tel. 070 361 6161

Il-Kunsill għall-Ġudikatura huwa l-uniku korp ċentrali u għalhekk huwa kompetenti fil-każijiet kollha biex iwettaq il-kompiti.

L-Artikolu 6 - Lingwi aċċettati biex jimtlew il-formoli

Il-lingwi aċċettati fir-rigward tal-formola msemmija fl-Artikolu 6 tar-Regolament huma l-Ingliż u l-Olandiż.

L-Artikolu 7 - Mezzi aċċettati għat-trażmissjoni ta’ talbiet u komunikazzjonijiet oħra

Il-mezz ta’ trażmissjoni aċċettat min-Netherlands huwa bil-posta. Jistgħu jiġu stabbiliti arranġamenti possibbli oħra permezz ta’ Ordni Amministrattiva Ġenerali.

L-Artikolu 19 - Korp ċentrali jew awtorità/awtoritajiet kompetenti responsabbli għal deċiżjonijiet dwar talbiet għal kumpilazzjoni ta’ xhieda diretta

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna l-Olandiż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: il-Ġermaniżl-Ingliżil-Franċiż diġà ġew tradotti.

L-isem u l-indirizz tal-awtorità kompetenti.

Raad voor de Rechtspraak (il-Kunsill għall-Ġudikatura)

Kneuterdijk 1, 2514 EM The Hague

Postbus 90613, 2509 LP The Hague

Tel. 070 361 6161

L-Artikolu 29 - Ftehimiet jew arranġamenti li għalihom l-Istati Membri huma partijiet u li jikkonformaw mal-kundizzjonijiet fl-Artikolu 29(2)

Mhux rilevanti.

L-Artikolu 31(4) - Notifika dwar l-użu bikri tas-sistema tal-IT deċentralizzata

Għad irid jiġi ddeterminat

L-aħħar aġġornament: 13/05/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.