Kumpilazzjoni tax-xhieda (riformulazzjoni)

Polonja

Il-kontenut ipprovdut minn
Polonja

SIB QRATI/AWTORITAJIET KOMPETENTI

L-għodda ta' tiftix hawn taħt se tgħinek tidentifika qorti/qrati jew awtorità(jiet) kompetenti għal strument legali Ewropew speċifiku. Jekk jogħġbok innota li għalkemm sar kull sforz biex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tar-riżultati, jista' jkun hemm xi każijiet eċċezzjonali li jikkonċernaw id-determinazzjoni ta' kompetenza li mhumiex neċessarjament koperti.

Polonja

Teħid ta’ Evidenza


*input mandatarju

L-Artikolu 2(1) - Awtoritajiet li jistgħu jitqiesu bħala qrati

Ma hemm l-ebda awtorità oħra għajr il-qrati.

L-Artikolu 3(2) - Qrati rikjesti

qorti distrettwali (sąd rejonowy)

L-Artikolu 4 - Korp ċentrali

Il-Ministeru għall-Ġustizzja, id-Dipartiment tal-Kooperazzjoni Internazzjonali u d-Drittijiet tal-Bniedem

Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warsaw, tel.: +48 22 23 90 870

Posta elettronika: sekretariat.dwmpc@ms.gov.pl

L-Artikolu 6 - Lingwi aċċettati biex jimtlew il-formoli

mhux applikabbli

L-Artikolu 7 - Mezzi aċċettati għat-trażmissjoni ta’ talbiet u komunikazzjonijiet oħra

Id-dokumenti jistgħu jintbagħtu bil-posta.

L-Artikolu 19 - Korp ċentrali jew awtorità/awtoritajiet kompetenti responsabbli għal deċiżjonijiet dwar talbiet għal kumpilazzjoni ta’ xhieda diretta

Il-Ministeru għall-Ġustizzja, id-Dipartiment tal-Kooperazzjoni Internazzjonali u d-Drittijiet tal-Bniedem

Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warsaw, tel.: +48 22 23 90 870

Posta elettronika: sekretariat.dwmpc@ms.gov.pl

L-Artikolu 29 - Ftehimiet jew arranġamenti li għalihom l-Istati Membri huma partijiet u li jikkonformaw mal-kundizzjonijiet fl-Artikolu 29(2)

mhux applikabbli

L-Artikolu 31(4) - Notifika dwar l-użu bikri tas-sistema tal-IT deċentralizzata

mhux applikabbli

L-aħħar aġġornament: 21/12/2023

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.