Bewijsverkrijging (herschikking)

Kroatië

Inhoud aangereikt door
Kroatië

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Kroatië

Bewijsgaring


*verplichte invoer

Artikel 2, lid 1 — Autoriteiten die als gerechten kunnen worden beschouwd

Niet van toepassing.

Artikel 3, lid 2 — Aangezochte gerechten

Het gerecht dat tot bewijsverkrijging bevoegd is, is de gemeentelijke rechtbank (općinski sud) in het rechtsgebied waarvan de procedurele handelingen moeten worden verricht.

Artikel 4 — Centraal orgaan

Het ministerie van Justitie en Openbaar Bestuur van de Republiek Kroatië (Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske)

Ulica grada Vukovara 49

10000 Zagreb

Telefoon: +385 1 371 40 00

Web: https://mpu.gov.hr/

Artikel 6 — Voor het invullen van de formulieren aanvaarde talen

De formulieren mogen in het Engels worden ingevuld.

Artikel 7 — Voor verzending van verzoeken en van overige mededelingen aanvaarde middelen

Verzoeken en andere mededelingen moeten per e-mail worden verstuurd.

Artikel 19 — Centraal orgaan of bevoegde autoriteit(en) verantwoordelijk voor besluiten over verzoeken om rechtstreekse bewijsverkrijging

Het ministerie van Justitie en Openbaar Bestuur van de Republiek Kroatië (Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske)

Ulica grada Vukovara 49

10000 Zagreb

Telefoon: +385 1 371 40 00

Web: https://mpu.gov.hr/

Artikel 29 — Overeenkomsten of regelingen waarbij lidstaten partij zijn en die voldoen aan de voorwaarden van artikel 29, lid 2

Overeenkomst van 7 februari 1994 tussen de Republiek Kroatië en de Republiek Slovenië inzake rechtshulp in burgerlijke en strafzaken.

Artikel 31, lid 4 — Kennisgeving van het eerder gebruik van het gedecentraliseerde IT-systeem

Kroatië is niet in staat het gedecentraliseerde IT-systeem eerder te exploiteren dan krachtens de verordening vereist is.

Laatste update: 02/04/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.