Bewijsverkrijging (herschikking)

Tsjechië

Inhoud aangereikt door
Tsjechië

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Tsjechië

Bewijsgaring


*verplichte invoer

Artikel 2, lid 1 — Autoriteiten die als gerechten kunnen worden beschouwd

In de Tsjechische Republiek zijn er geen dergelijke instanties.

Artikel 3, lid 2 — Aangezochte gerechten

Districtsrechtbanken (okresní soudy) (in Praag: obvodní soudy, in Brno: Městský soud).

Artikel 4 — Centraal orgaan

Ministerie van Justitie (Ministerstvo spravedlnosti)

Internationale civiele afdeling

Vyšehradská 16

128 10 Praag 2

Telefoon: +420-221-997-111

Fax: +420-224-919-927

E-mail: posta@msp.justice.cz

Artikel 6 — Voor het invullen van de formulieren aanvaarde talen

Aanvaarde talen: Tsjechisch, Slowaaks en Engels.

Artikel 7 — Voor verzending van verzoeken en van overige mededelingen aanvaarde middelen

De technische middelen voor de ontvangst van verzoeken zijn post, fax en e-mail.

Artikel 19 — Centraal orgaan of bevoegde autoriteit(en) verantwoordelijk voor besluiten over verzoeken om rechtstreekse bewijsverkrijging

Ministerie van Justitie (Ministerstvo spravedlnosti)

Internationale civiele afdeling

Vyšehradská 16

128 10 Praag 2

Telefoon: +420-221-997-111

Fax: +420-224-919-927

E-mail: posta@msp.justice.cz

Artikel 29 — Overeenkomsten of regelingen waarbij lidstaten partij zijn en die voldoen aan de voorwaarden van artikel 29, lid 2

Niet van toepassing.

Artikel 31, lid 4 — Kennisgeving van het eerder gebruik van het gedecentraliseerde IT-systeem

Niet van toepassing.

Laatste update: 03/06/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.