Bewijsverkrijging (herschikking)

Finland

Inhoud aangereikt door
Finland

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Finland

Bewijsgaring


*verplichte invoer

Artikel 2, lid 1 — Autoriteiten die als gerechten kunnen worden beschouwd

Finland heeft geen dergelijke instanties.

Artikel 3, lid 2 — Aangezochte gerechten

Verzoeken worden in ontvangst genomen door de districtsrechtbanken.

Klik op onderstaande link voor een lijst van alle bevoegde instanties in verband met dit artikel.
Lijst van bevoegde instanties

Artikel 4 — Centraal orgaan

Het ministerie van Justitie is het centraal orgaan als bedoeld in artikel 4, lid 1, van de verordening. Het ministerie is bevoegd voor het gehele Finse grondgebied. Als centraal orgaan wordt het ministerie van Justitie aangewezen als de in artikel 4, lid 3, van de verordening bedoelde bevoegde autoriteit die tot taak heeft te beslissen over op grond van artikel 19 ingediende verzoeken. Contactgegevens:

Bezoekadres:

Ministerie van Justitie

Eteläesplanadi 10,

FIN-00130 Helsinki

Postadres:

Ministerie van Justitie

PL 25

FIN-00023 Government

Telefoon: (358-9) 16 06 76 28

Fax: Telefoon: (358-9) 16 06 75 24

E-mailadres: central.authority.om@gov.fi

Artikel 6 — Voor het invullen van de formulieren aanvaarde talen

Aanvaarde talen: Fins, Zweeds, Engels.

Artikel 7 — Voor verzending van verzoeken en van overige mededelingen aanvaarde middelen

Verzoeken kunnen worden ingediend per post, fax of e-mail.

Artikel 19 — Centraal orgaan of bevoegde autoriteit(en) verantwoordelijk voor besluiten over verzoeken om rechtstreekse bewijsverkrijging

Ministerie van Justitie

Bezoekadres:

Eteläesplanadi 10,

FIN-00130 Helsinki

Postadres:

PL 25

FIN-00023 Government

Telefoon: (358-9) 16 06 76 28

Fax: (358-9) 16 06 75 24

E-mailadres: central.authority.om@gov.fi

Artikel 29 — Overeenkomsten of regelingen waarbij lidstaten partij zijn en die voldoen aan de voorwaarden van artikel 29, lid 2

Niet van toepassing.

Artikel 31, lid 4 — Kennisgeving van het eerder gebruik van het gedecentraliseerde IT-systeem

-
Laatste update: 28/05/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.