Bewijsverkrijging (herschikking)

Frankrijk

Inhoud aangereikt door
Frankrijk

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Frankrijk

Bewijsgaring


*verplichte invoer

Artikel 2, lid 1 — Autoriteiten die als gerechten kunnen worden beschouwd

Alleen het gerecht kan, op verzoek van de partijen of ambtshalve, verzoeken om bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken teneinde de gerechtelijke handelingen te verrichten of te laten verrichten die het noodzakelijk acht.

Artikel 3, lid 2 — Aangezochte gerechten

De uitvoering van verzoeken om bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken valt onder de exclusieve bevoegdheid van de gewone rechtbanken (tribunaux judiciaires).

De territoriaal bevoegde gewone rechtbank is de rechtbank in het rechtsgebied waarvan het verzoek om bewijsverkrijging moet worden uitgevoerd.

De bevoegde rechtbanken en hun contactgegevens zijn opgenomen in de Europese justitiële atlas, die beschikbaar is op het e-justitieportaal.

Artikel 4 — Centraal orgaan

Frankrijk heeft gekozen voor een enkel orgaan met bevoegdheid op nationaal niveau, namelijk de dienst voor wederzijdse bijstand, internationaal privaatrecht en Europees recht (DEDIPE - Département de l’entraide, du droit international privé et européen) van het ministerie van Justitie.

Adres:
Ministère de la Justice
Direction des Affaires Civiles et du Sceau
Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE)
13 Place Vendôme
75042, PARIS Cedex 01

Tel.: 00 33 (0)1 44 77 61 05
Fax: 00 33 (0)1 44 77 61 22
E-mail: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Artikel 6 — Voor het invullen van de formulieren aanvaarde talen

De formulieren die naar de gewone rechtbanken en naar het Franse centrale orgaan worden gestuurd, moeten in het Frans zijn opgesteld of vertaald.

Artikel 7 — Voor verzending van verzoeken en van overige mededelingen aanvaarde middelen

Verzoeken kunnen per post, fax of e-mail worden gericht aan de Franse rechtbanken en het Franse centrale orgaan.

Indien de verzoeken een zegel of handgeschreven handtekening vereisen of daarvan zijn voorzien, mogen in plaats daarvan “gekwalificeerde elektronische zegels” of “gekwalificeerde elektronische handtekeningen” als omschreven in Verordening (EU) nr. 910/2014 (artikel 7, lid 3), worden gebruikt.

Artikel 19 — Centraal orgaan of bevoegde autoriteit(en) verantwoordelijk voor besluiten over verzoeken om rechtstreekse bewijsverkrijging

Ministère de la Justice
Direction des Affaires Civiles et du Sceau
Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE)
13 Place Vendôme
75042, PARIS Cedex 01

Tel.: 00 33 (0)1 44 77 61 05
Fax: 00 33 (0)1 44 77 61 22
E-mail: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Artikel 29 — Overeenkomsten of regelingen waarbij lidstaten partij zijn en die voldoen aan de voorwaarden van artikel 29, lid 2

Geen

Artikel 31, lid 4 — Kennisgeving van het eerder gebruik van het gedecentraliseerde IT-systeem

Niet beschikbaar

Laatste update: 03/02/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.