Bewijsverkrijging (herschikking)

Duitsland

Inhoud aangereikt door
Duitsland

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Duitsland

Bewijsgaring


*verplichte invoer

Artikel 2, lid 1 — Autoriteiten die als gerechten kunnen worden beschouwd

Geen.

Artikel 3, lid 2 — Aangezochte gerechten

Het gerecht dat in Duitsland bevoegd is om bewijs te verkrijgen - als het aangezochte gerecht in de zin van artikel 3 van Verordening (EU) 2020/1783 - is de districtsrechtbank (Amtsgericht) in het district waarvan de betrokken procedure moet worden gevoerd (artikel 1074, lid 1, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering (Zivilprozessordnung, ZPO)).

De deelstaatregeringen kunnen besluiten (Rechtsverordnungen) uitvaardigen waarbij één districtsrechtbank wordt opgedragen de functie van aangezocht gerecht uit te oefenen voor de districten die door meerdere districtsrechtbanken worden bestreken (artikel 1074, lid 2, ZPO).

Klik op onderstaande link voor een lijst van alle bevoegde instanties in verband met dit artikel.
Lijst van bevoegde instanties

Artikel 4 — Centraal orgaan

De functies van het centraal orgaan worden voornamelijk op deelstaatniveau uitgeoefend.  
In elke deelstaat is er een centraal orgaan dat bevoegd is voor die deelstaat. De deelstaatregering bepaalt welk orgaan deze functie op het grondgebied van de deelstaat uitoefent (artikel 1074, lid 3, ZPO). In de meeste gevallen is het centraal orgaan de gerechtelijke autoriteit van de deelstaat, een hogere regionale rechtbank of een districtsrechtbank.

Naast de 16 centrale organen op deelstaatniveau is er één centraal orgaan op federaal niveau - de federale dienst voor justitie (Bundesamt für Justiz). Indien nodig ondersteunt het federale centraal orgaan de bevoegde autoriteiten in de deelstaten (artikel 1074, lid 4, ZPO).

Klik op onderstaande link voor een lijst van alle bevoegde instanties in verband met dit artikel.
Lijst van bevoegde instanties

Artikel 6 — Voor het invullen van de formulieren aanvaarde talen

Voor verzoeken en mededelingen op grond van de verordening en aantekeningen op de formulieren in bijlage I bij de verordening moet het Duits worden gebruikt (artikel 1075 ZPO).

Artikel 7 — Voor verzending van verzoeken en van overige mededelingen aanvaarde middelen

Geen informatie.

Artikel 19 — Centraal orgaan of bevoegde autoriteit(en) verantwoordelijk voor besluiten over verzoeken om rechtstreekse bewijsverkrijging

In elke Duitse deelstaat wordt de functie van centraal orgaan uitgeoefend door een door de deelstaatregering aangewezen orgaan. In de regel zijn dit de gerechtelijke autoriteiten of de desbetreffende hogere regionale rechtbanken of districtsrechtbanken van de deelstaten.

Klik op onderstaande link voor een lijst van alle bevoegde instanties in verband met dit artikel.
Lijst van bevoegde instanties

Artikel 29 — Overeenkomsten of regelingen waarbij lidstaten partij zijn en die voldoen aan de voorwaarden van artikel 29, lid 2

Geen informatie.

Artikel 31, lid 4 — Kennisgeving van het eerder gebruik van het gedecentraliseerde IT-systeem

Geen informatie.

Laatste update: 08/07/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.