Bewijsverkrijging (herschikking)

Hongarije

Inhoud aangereikt door
Hongarije

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Hongarije

Bewijsgaring


*verplichte invoer

Artikel 2, lid 1 — Autoriteiten die als gerechten kunnen worden beschouwd

Notarissen (bij erfopvolgings- en betalingsbevelprocedures) en voogdijautoriteiten (bij procedures inzake ouderlijke verantwoordelijkheid).

Artikel 3, lid 2 — Aangezochte gerechten

De behandeling van verzoeken om rechtsbijstand met betrekking tot bewijsverkrijging valt onder de bevoegdheid van de districtsrechtbanken (in Boedapest: de centrale districtsrechtbank van Buda (Budai Központi Kerületi Bíróság)) in het rechtsgebied waarvan

a) de te horen persoon zijn of haar woonplaats of gewone verblijfplaats in Hongarije heeft;

b) het voorwerp van de inspectie zich bevindt, of

c) het het meest praktisch is om het betrokken bewijs te verkrijgen, met name wanneer er meerdere te horen personen hun woonplaats of gewone verblijfplaats in Hongarije hebben en/of wanneer de verschillende voorwerpen van de inspectie onder de bevoegdheid van meerdere gerechten vallen.

Artikel 4 — Centraal orgaan

Het in artikel 4, lid 1, bedoelde centraal orgaan is het ministerie van Justitie:

Ministerie van Justitie

Afdeling Internationaal privaatrecht (Nemzetközi Magánjogi Főosztály)

Adres: Nádor utca 22., 1051 Boedapest

Postadres: Pf. 2., 1357 Boedapest

Telefoon: +36 1 795 5397, 1 795 3188

Fax: +36 1 550 3946

E-mail: nmfo@im.gov.hu.

Artikel 6 — Voor het invullen van de formulieren aanvaarde talen

Hongaars, Engels en Duits worden aanvaard.

Artikel 7 — Voor verzending van verzoeken en van overige mededelingen aanvaarde middelen

De formulieren mogen per post, fax of e-mail aan het gerecht worden toegezonden.

Artikel 19 — Centraal orgaan of bevoegde autoriteit(en) verantwoordelijk voor besluiten over verzoeken om rechtstreekse bewijsverkrijging

Het in artikel 4, lid 3, en artikel 19 bedoelde centraal orgaan is het ministerie van Justitie:

Ministerie van Justitie

Afdeling Internationaal privaatrecht (Nemzetközi Magánjogi Főosztály)

Adres: Nádor utca 22., 1051 Boedapest

Postadres: Pf. 2., 1357 Boedapest

Telefoon: +36 1 795 5397, 1 795 3188

Fax: +36 1 550 3946

E-mail: nmfo@im.gov.hu.

Artikel 29 — Overeenkomsten of regelingen waarbij lidstaten partij zijn en die voldoen aan de voorwaarden van artikel 29, lid 2

Er zijn geen dergelijke overeenkomsten tussen Hongarije en andere lidstaten.

Artikel 31, lid 4 — Kennisgeving van het eerder gebruik van het gedecentraliseerde IT-systeem

Niet van toepassing.

Laatste update: 02/01/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.