Bewijsverkrijging (herschikking)

Ierland

Inhoud aangereikt door
Ierland

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Ierland

Bewijsgaring


*verplichte invoer

Artikel 2, lid 1 — Autoriteiten die als gerechten kunnen worden beschouwd

Geen.

Artikel 3, lid 2 — Aangezochte gerechten

District Court 1st Floor,

Aras Ui Dhalaigh, Four Courts,

Dublin 7

Tel.: (353-01) 888 6152

Fax: (353-01) 878 3218

maevefoley@courts.ie

Contactpersoon: Mevrouw Maeve Foley

Territoriale bevoegdheid: nationaal

Artikel 4 — Centraal orgaan

Courts Service, 1st Floor,

Aras Ui Dhalaigh, Four Courts,

Dublin 7

Tel.: (353-01) 888 6152

Fax: (353-01) 878 3218

maevefoley@courts.ie

Contactpersoon: Mevrouw Maeve Foley

Territoriale bevoegdheid: nationaal.

Artikel 6 — Voor het invullen van de formulieren aanvaarde talen

De formulieren worden alleen in het Iers of het Engels aanvaard.

Artikel 7 — Voor verzending van verzoeken en van overige mededelingen aanvaarde middelen

Verzoeken kunnen per post, fax of e-mail worden verzonden.

Artikel 19 — Centraal orgaan of bevoegde autoriteit(en) verantwoordelijk voor besluiten over verzoeken om rechtstreekse bewijsverkrijging

1) De Circuit Court is bevoegd tot het verkrijgen van bewijs ingevolge een verzoek waarop artikel 1, lid 1, punt a), van de verordening van de Raad van toepassing is.

2) Onder voorbehoud van lid 3 wordt de bij lid 1 aan de Circuit Court verleende bevoegdheid uitgeoefend door de county registrar van de county of county borough waar de getuige van wie het bewijs moet worden verkregen, woont, een beroep, handels-, bedrijfs- of andere professionele activiteit uitoefent.

3) Wanneer een verzoek betrekking heeft op meer dan één getuige en lid 2 ertoe zou strekken te verzoeken om bewijsverkrijging van de betrokken getuigen bij county registrators van verschillende counties of county boroughs, wordt de bij lid 1 aan de Circuit Court verleende bevoegdheid met betrekking tot de bewijsverkrijging van elk van deze getuigen uitgeoefend door de county registrar die wordt aangewezen door de Chief Executive van de Courts Service of door een personeelslid van de Courts Service dat hij daartoe kan machtigen.

(4) De Courts Service is aangewezen als centraal orgaan in de staat voor de toepassing van de artikelen 4 en 19 van de verordening van de Raad.

De contactgegevens vindt u hieronder:

Courts Service, 1st Floor,

Aras Ui Dhalaigh, Four Courts,

Dublin 7

Tel.: (353-01) 888 6152

Fax: (353-01) 878 3218

maevefoley@courts.ie

Contactpersoon: Mevrouw Maeve Foley

Circuit & District Court Operations Directorate

Courts Service,

4th Floor Phoenix House,

15 - 24 Phoenix St. North,

Smithfield, Dublin 7

Tel.: +353 1 888 6066/6070

Fax: (353-01) 888 60 63

Contactpersoon: Treena Hever

E-mail: CDDirectorate@courts.ie

Superior Courts Directorate

Courts Service,

4th Floor Phoenix House,

15 - 24 Phoenix St. North,

Smithfield, Dublin 7

Contactpersoon: Natasha Whyte

E-mail: superiorcourtsoperations@courts.ie

Artikel 29 — Overeenkomsten of regelingen waarbij lidstaten partij zijn en die voldoen aan de voorwaarden van artikel 29, lid 2

Geen.

Artikel 31, lid 4 — Kennisgeving van het eerder gebruik van het gedecentraliseerde IT-systeem

N.v.t.

Laatste update: 17/05/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.