Bewijsverkrijging (herschikking)

Italië

Inhoud aangereikt door
Italië

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Italië

Bewijsgaring


*verplichte invoer

Artikel 2, lid 1 — Autoriteiten die als gerechten kunnen worden beschouwd

Geen.

Artikel 3, lid 2 — Aangezochte gerechten

Gewone rechtbanken (tribunali ordinari).

Artikel 4 — Centraal orgaan

MINISTERIE VAN JUSTITIE (Ministero della Giustizia)

Afdeling justitiële zaken (Dipartimento Affari di Giustizia)

Directoraat-generaal internationale zaken en justitiële samenwerking (Direzione Generale degli Affari Internazionali e della Cooperazione Giudiziaria)

Dienst I - Internationale justitiële samenwerking (Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale)

Telefoon: +39 06.6885.2633

E-mail: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula, 70 - 00186 Rome

Artikel 6 — Voor het invullen van de formulieren aanvaarde talen

Italiaans of de taal van de verzoekende staat, indien vergezeld van een door een overheidsinstantie of een vertaler gewaarmerkte vertaling in het Italiaans.

Artikel 7 — Voor verzending van verzoeken en van overige mededelingen aanvaarde middelen

Gewone post.

Artikel 19 — Centraal orgaan of bevoegde autoriteit(en) verantwoordelijk voor besluiten over verzoeken om rechtstreekse bewijsverkrijging

MINISTERIE VAN JUSTITIE

Afdeling justitiële zaken

Directoraat-generaal internationale zaken en justitiële samenwerking

Dienst I - Internationale justitiële samenwerking

Telefoon: +39 06.6885.2633

E-mail: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula, 70 - 00186 Rome

Artikel 29 — Overeenkomsten of regelingen waarbij lidstaten partij zijn en die voldoen aan de voorwaarden van artikel 29, lid 2

Italië is niet voornemens van deze mogelijkheid gebruik te maken, aangezien het de bepalingen van Verordening (EU) 2020/1783 passend en toereikend acht.

Artikel 31, lid 4 — Kennisgeving van het eerder gebruik van het gedecentraliseerde IT-systeem

Momenteel niet.

Laatste update: 28/12/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.