Bewijsverkrijging (herschikking)

Letland

Inhoud aangereikt door
Letland

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Letland

Bewijsgaring


*verplichte invoer

Artikel 2, lid 1 — Autoriteiten die als gerechten kunnen worden beschouwd

Niet van toepassing - alleen gerechten.

Artikel 3, lid 2 — Aangezochte gerechten

Volgens artikel 689, lid 1, van de wet op de burgerlijke rechtsvordering wordt over een door een ander land gedaan verzoek om bewijsverkrijging beslist door de districtsrechtbank (stadsrechtbank) in het rechtsgebied waarvan het te verkrijgen bewijs zich bevindt.

Artikel 4 — Centraal orgaan

Ministerie van Justitie

Adres: Brīvības bulvāris 36, Riga, LV-1050

Telefoon: +371 67036801

E-mail: pasts@tm.gov.lv

Web: https://www.tm.gov.lv/lv

Talen voor communicatie: Lets, Engels.

Artikel 6 — Voor het invullen van de formulieren aanvaarde talen

Naast in het Lets ingevulde formulieren worden in Letland ook in het Engels ingevulde formulieren aanvaard.

Artikel 7 — Voor verzending van verzoeken en van overige mededelingen aanvaarde middelen

Verzoeken kunnen per post of e-mail worden verzonden.

Artikel 19 — Centraal orgaan of bevoegde autoriteit(en) verantwoordelijk voor besluiten over verzoeken om rechtstreekse bewijsverkrijging

Ministerie van Justitie

Adres: Brīvības bulvāris 36, Riga, LV-1050

Telefoon: +371 67036801

E-mail: pasts@tm.gov.lv

Web: https://www.tm.gov.lv/lv

Talen voor communicatie: Lets, Engels.

Artikel 29 — Overeenkomsten of regelingen waarbij lidstaten partij zijn en die voldoen aan de voorwaarden van artikel 29, lid 2

Letland heeft geen overeenkomsten of regelingen met lidstaten gesloten als bedoeld in artikel 29, lid 2.

Artikel 31, lid 4 — Kennisgeving van het eerder gebruik van het gedecentraliseerde IT-systeem

Niet van toepassing.

Laatste update: 15/07/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.