Bewijsverkrijging (herschikking)

Luxemburg

Inhoud aangereikt door
Luxemburg

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Luxemburg

Bewijsgaring


*verplichte invoer

Artikel 2, lid 1 — Autoriteiten die als gerechten kunnen worden beschouwd

In Luxemburg zijn enkel de gerechtelijke autoriteiten bevoegd voor het verkrijgen van bewijs in het kader van gerechtelijke procedures in burgerlijke en handelszaken.

Artikel 3, lid 2 — Aangezochte gerechten

De gegevens van de in burgerlijke en handelszaken bevoegde gerechten zijn toegankelijk via onderstaande link:

Juridictions judiciaires – Organisation de la justice – La Justice – Luxembourg (public.lu).

Artikel 4 — Centraal orgaan

Het centrale orgaan is:

Parquet Général
Cité Judiciaire, Bâtiment CR
Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Luxembourg
Telefoon: (352) 47 59 81-2329
Fax: (352) 47 05 50
E-mail: parquet.general@justice.etat.lu

Artikel 6 — Voor het invullen van de formulieren aanvaarde talen

Luxemburg aanvaardt verzoekformulieren die zijn ingevuld in het Duits of in het Frans.

Artikel 7 — Voor verzending van verzoeken en van overige mededelingen aanvaarde middelen

Door Luxemburg aanvaarde wijzen van verzending:

  • per post
  • per fax.

Artikel 19 — Centraal orgaan of bevoegde autoriteit(en) verantwoordelijk voor besluiten over verzoeken om rechtstreekse bewijsverkrijging

Het centrale orgaan is:

Parquet Général

Cité Judiciaire, Bâtiment CR
Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Luxembourg
Telefoon: (352) 47 59 81-2329
Fax: (352) 47 05 50
E-mail: parquet.general@justice.etat.lu

Artikel 29 — Overeenkomsten of regelingen waarbij lidstaten partij zijn en die voldoen aan de voorwaarden van artikel 29, lid 2

  • Verdrag van 17 maart 1972 tussen het Groothertogdom Luxemburg en de Republiek Oostenrijk ter aanvulling van het Verdrag van Den Haag van 1 maart 1954 betreffende de burgerlijke rechtsvordering.
  • Uitwisseling van verklaringen van 23 juli 1956 tussen Frankrijk en Luxemburg betreffende rogatoire commissies.

Artikel 31, lid 4 — Kennisgeving van het eerder gebruik van het gedecentraliseerde IT-systeem

n.v.t.

Laatste update: 14/05/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.