Bewijsverkrijging (herschikking)

Nederland

Inhoud aangereikt door
Nederland

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Nederland

Bewijsgaring


*verplichte invoer

Artikel 2, lid 1 — Autoriteiten die als gerechten kunnen worden beschouwd

Klik op onderstaande link voor een lijst met alle bevoegde gerechten in Nederland met betrekking tot dit artikel.

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken

Artikel 3, lid 2 — Aangezochte gerechten

De naam en het adres van de bevoegde autoriteit:

Rechtbank Den Haag

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ ‘s-Gravenhage

Postbus 20302, 2500 EH ‘s-Gravenhage

Tel.: 088 362 22 00

Artikel 4 — Centraal orgaan

De naam en het adres van het centrale orgaan dat de taken van de verordening zal uitoefenen:

Rechtbank Den Haag

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag

Postbus 20302, 2500 EH Den Haag

Tel.: 088 362 2200

Artikel 6 — Voor het invullen van de formulieren aanvaarde talen

De talen die aanvaard worden met betrekking tot het formulier bedoeld in artikel 6 van de verordening zijn de Engelse en Nederlandse taal.

Artikel 7 — Voor verzending van verzoeken en van overige mededelingen aanvaarde middelen

Het door Nederland aanvaarde middel voor toezending is per post. Mogelijk andere wijzen kunnen worden geregeld bij Algemene Maatregel van Bestuur.

Artikel 19 — Centraal orgaan of bevoegde autoriteit(en) verantwoordelijk voor besluiten over verzoeken om rechtstreekse bewijsverkrijging

De naam en het adres van het centrale orgaan:

Rechtbank Den Haag

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ 's-Gravenhage

Postbus 20302, 2500 EH 's-Gravenhage

Tel.: 088 362 22 00

Artikel 29 — Overeenkomsten of regelingen waarbij lidstaten partij zijn en die voldoen aan de voorwaarden van artikel 29, lid 2

Niet van toepassing.

Artikel 31, lid 4 — Kennisgeving van het eerder gebruik van het gedecentraliseerde IT-systeem

Nader te bepalen

Laatste update: 13/05/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.