Bewijsverkrijging (herschikking)

Portugal

Inhoud aangereikt door
Portugal

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Portugal

Bewijsgaring


*verplichte invoer

Artikel 2, lid 1 — Autoriteiten die als gerechten kunnen worden beschouwd

Niet van toepassing.

Artikel 3, lid 2 — Aangezochte gerechten

-

Klik op onderstaande link voor een lijst van alle bevoegde instanties in verband met dit artikel.
Lijst van bevoegde instanties

Artikel 4 — Centraal orgaan

Directoraat-generaal Justitie (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, No 1.08.01 D/E, Pisos 0, 9-14

PT - 1990-097 LISSABON

Telefoon: (+351) 217 906 500 – (+351) 217 906 200/1

Fax: (+351) 211 545 116 – (+351) 211 545 100

E-mail: correio@dgaj.mj.pt

Website: https://dgaj.justica.gov.pt/

Het directoraat-generaal Justitie is bevoegd voor heel Portugal.

Artikel 6 — Voor het invullen van de formulieren aanvaarde talen

Portugees en Spaans.

Artikel 7 — Voor verzending van verzoeken en van overige mededelingen aanvaarde middelen

Verzoeken en andere mededelingen kunnen worden ontvangen:

  • per post;
  • per fax, of
  • met telematicamiddelen.

In dringende gevallen kunnen de volgende middelen worden gebruikt:

  • telegram;
  • telefoon (gevolgd door een schriftelijke bevestiging), of
  • andere analoge communicatiemiddelen.

Artikel 19 — Centraal orgaan of bevoegde autoriteit(en) verantwoordelijk voor besluiten over verzoeken om rechtstreekse bewijsverkrijging

Directoraat-generaal Justitie (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, No 1.08.01 D/E, Pisos 0, 9-14

PT - 1990-097 LISSABON

Telefoon: (+351) 217 906 500 – (+351) 217 906 200/1

Fax: (+351) 211 545 116 – (+351) 211 545 100

E-mail: correio@dgaj.mj.pt

Website: https://dgaj.justica.gov.pt/

Artikel 29 — Overeenkomsten of regelingen waarbij lidstaten partij zijn en die voldoen aan de voorwaarden van artikel 29, lid 2

Overeenkomst tussen de Republiek Portugal en het Koninkrijk Spanje inzake justitiële samenwerking in civiele en strafzaken. Zie in dit verband ook mededeling nr. 274/98 en lijst nr. 73/2000.

Artikel 31, lid 4 — Kennisgeving van het eerder gebruik van het gedecentraliseerde IT-systeem

Niet van toepassing.

Laatste update: 02/07/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.