Bewijsverkrijging (herschikking)

Slowakije

Inhoud aangereikt door
Slowakije

Artikel 2, lid 1 — Autoriteiten die als gerechten kunnen worden beschouwd

Notarissen zijn andere instanties in de zin van artikel 2, lid 1 (in erfrechtprocedures en in procedures ter vervanging van een verloren of vernietigde titel, zoals een eigendomsakte (konanie o umorení listiny)).

Artikel 3, lid 2 — Aangezochte gerechten

De districtsrechtbanken (okresné súdy) of gemeentelijke rechtbanken (mestské súdy) in het district waarvan de bewijsverkrijging moet plaatsvinden, waarbij er ook rekening moet worden gehouden met de volgende regels :

-          wat het familierecht en de burgerlijke stand betreft, is de gemeentelijke rechtbank van Bratislava II (Mestský súd Bratislava II) de bevoegde rechtbank voor alle districten van Bratislava;

-         wat handelszaken betreft, is de gemeentelijke rechtbank van Bratislava III (Mestský súd Bratislava III) de bevoegde rechtbank voor alle districten van Bratislava en voor de districten Malacky en Pezinok;

-          wat de andere zaken betreft, is de gemeentelijke rechtbank van Bratislava IV (Mestský súd Bratislava IV) de bevoegde rechtbank voor alle districten van Bratislava.

Artikel 4 — Centraal orgaan

Ministerie van Justitie van de Slowaakse Republiek (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)

Afdeling Internationaal Privaatrecht

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Slowaakse Republiek

Telefoon: (421) 2 888 91 111

Fax: (421) 2 888 91 604

E-mail: civil.inter.coop@justice.sk

Web: https://www.justice.gov.sk/

Talen: Slowaaks, Tsjechisch en Engels.

Artikel 6 — Voor het invullen van de formulieren aanvaarde talen

Slowaaks en Tsjechisch.

Artikel 7 — Voor verzending van verzoeken en van overige mededelingen aanvaarde middelen

De Slowaakse autoriteiten aanvaarden verzoeken in schriftelijke vorm (op papier).

Artikel 19 — Centraal orgaan of bevoegde autoriteit(en) verantwoordelijk voor besluiten over verzoeken om rechtstreekse bewijsverkrijging

Ministerie van Justitie van de Slowaakse Republiek

Afdeling Internationaal Privaatrecht

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Slowaakse Republiek

Telefoon: (421) 2 888 91 111

Fax: (421) 2 888 91 604

E-mail: civil.inter.coop@justice.sk

Web: https://www.justice.gov.sk/

Artikel 29 — Overeenkomsten of regelingen waarbij lidstaten partij zijn en die voldoen aan de voorwaarden van artikel 29, lid 2

Niet van toepassing.

Artikel 31, lid 4 — Kennisgeving van het eerder gebruik van het gedecentraliseerde IT-systeem

Niet van toepassing.

Laatste update: 11/01/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.