Bewijsverkrijging (herschikking)

Slowakije

Inhoud aangereikt door
Slowakije

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Slowakije

Bewijsgaring


*verplichte invoer

Artikel 2, lid 1 — Autoriteiten die als gerechten kunnen worden beschouwd

Notarissen zijn andere instanties in de zin van artikel 2, lid 1 (in erfrechtprocedures en in procedures ter vervanging van een verloren of vernietigde titel, zoals een eigendomsakte (konanie o umorení listiny)).

Artikel 3, lid 2 — Aangezochte gerechten

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Slowaaks) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: DuitsEngelsFrans

Districtsrechtbanken (okresné súdy).

Artikel 4 — Centraal orgaan

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Slowaaks) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: DuitsEngelsFrans

Ministerie van Justitie van de Slowaakse Republiek (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)

Afdeling Internationaal Privaatrecht (Odbor medzinárodného práva súkromného)

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Slowaakse Republiek

Telefoon: (421) 2 888 91 111

Fax: (421) 2 888 91 604

E-mail: civil.inter.coop@justice.sk

Web: https://www.justice.gov.sk/

Talen: Slowaaks, Tsjechisch, Engels, Frans.

Artikel 6 — Voor het invullen van de formulieren aanvaarde talen

Slowaaks en Tsjechisch.

Artikel 7 — Voor verzending van verzoeken en van overige mededelingen aanvaarde middelen

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Slowaaks) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: DuitsEngelsFrans

Schriftelijk, op papier (ingediend per post).

Artikel 19 — Centraal orgaan of bevoegde autoriteit(en) verantwoordelijk voor besluiten over verzoeken om rechtstreekse bewijsverkrijging

Ministerie van Justitie van de Slowaakse Republiek

Afdeling Internationaal Privaatrecht

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Slowaakse Republiek

Telefoon: (421) 2 888 91 111

Fax: (421) 2 888 91 604

E-mail: civil.inter.coop@justice.sk

Web: https://www.justice.gov.sk/

Artikel 29 — Overeenkomsten of regelingen waarbij lidstaten partij zijn en die voldoen aan de voorwaarden van artikel 29, lid 2

Niet van toepassing.

Artikel 31, lid 4 — Kennisgeving van het eerder gebruik van het gedecentraliseerde IT-systeem

Niet van toepassing.

Laatste update: 31/05/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.