Bewijsverkrijging (herschikking)

Slovenië

Inhoud aangereikt door
Slovenië

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Slovenië

Bewijsgaring


*verplichte invoer

Artikel 2, lid 1 — Autoriteiten die als gerechten kunnen worden beschouwd

Alleen de gerechten zijn bevoegd om bewijs te verkrijgen ten behoeve van gerechtelijke procedures en de uitvoering van de verordening.

Artikel 3, lid 2 — Aangezochte gerechten

De gerechten die tot bewijsverkrijging overeenkomstig deze verordening bevoegd zijn: de districtsrechtbanken.

Artikel 4 — Centraal orgaan

Het voor de uitvoering van de verordening bevoegde centraal orgaan:

Ministerie van Justitie

Župančičeva 3

SLO-1000 Ljubljana

Telefoon: (+386)1 369 53 94

Fax: (+386)1 369 52 33

E-mail: gp.mp@gov.si

Artikel 6 — Voor het invullen van de formulieren aanvaarde talen

De formulieren in bijlage I mogen worden ingevuld in het Sloveens of het Engels.

Artikel 7 — Voor verzending van verzoeken en van overige mededelingen aanvaarde middelen

Wanneer de ontvangst van verzoeken onder artikel 7, lid 4, van de verordening valt, worden de verzoeken verzonden per post, met inbegrip van expresbesteldiensten, en fax.

Artikel 19 — Centraal orgaan of bevoegde autoriteit(en) verantwoordelijk voor besluiten over verzoeken om rechtstreekse bewijsverkrijging

De autoriteit die in Slovenië bevoegd is voor de ontvangst van verzoeken om rechtstreekse bewijsverkrijging:

Ministerie van Justitie

Župančičeva 3

SLO-1000 Ljubljana

Telefoon: (+386)1 369 53 94

Fax: (+386)1 369 52 33

E-mail: gp.mp@gov.si

Artikel 29 — Overeenkomsten of regelingen waarbij lidstaten partij zijn en die voldoen aan de voorwaarden van artikel 29, lid 2

Het Verdrag tussen de Republiek Slovenië en de Republiek Kroatië inzake rechtshulp in burgerlijke en strafzaken van 7 februari 1994.

Artikel 31, lid 4 — Kennisgeving van het eerder gebruik van het gedecentraliseerde IT-systeem

Niet van toepassing.

Laatste update: 09/03/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.