Bewijsverkrijging (herschikking)

Zweden

Inhoud aangereikt door
Zweden

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Zweden

Bewijsgaring


*verplichte invoer

Artikel 2, lid 1 — Autoriteiten die als gerechten kunnen worden beschouwd

Niet van toepassing.

Artikel 3, lid 2 — Aangezochte gerechten

Rechtbanken van eerste aanleg (tingsrätterna)

Artikel 4 — Centraal orgaan

Ministerie van Justitie (Justitiedepartementet)

Eenheid Strafzaken en internationale justitiële samenwerking (Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete)

Centrale autoriteit (Centralmyndigheten)

SE-103 33 Stockholm

Tel.: +46 8 405 45 00

Fax: +46 8 405 46 76

E-mail: ju.birs@gov.se

Artikel 6 — Voor het invullen van de formulieren aanvaarde talen

Naast het Zweeds mag ook het Engels worden gebruikt voor het invullen van het formulier in bijlage I.

Artikel 7 — Voor verzending van verzoeken en van overige mededelingen aanvaarde middelen

Niet van toepassing.

Artikel 19 — Centraal orgaan of bevoegde autoriteit(en) verantwoordelijk voor besluiten over verzoeken om rechtstreekse bewijsverkrijging

Ministerie van Justitie (Justitiedepartementet)

Eenheid Strafzaken en internationale justitiële samenwerking (Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete)

Centrale autoriteit (Centralmyndigheten)

SE-103 33 Stockholm

Tel.: +46 8 405 45 00

Fax: +46 8 405 46 76

E-mail: ju.birs@gov.se

Artikel 29 — Overeenkomsten of regelingen waarbij lidstaten partij zijn en die voldoen aan de voorwaarden van artikel 29, lid 2

Er worden geen overeenkomsten of regelingen behouden.

Artikel 31, lid 4 — Kennisgeving van het eerder gebruik van het gedecentraliseerde IT-systeem

Niet van toepassing.

Laatste update: 16/02/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.