Przeprowadzanie dowodów (wersja przekształcona)

Austria

Autor treści:
Austria

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Austria

Przeprowadzanie dowodu


*pole musi zostać wypełnione

Art. 2 ust. 1 – Organy, które można uznać za sądy

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niemiecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Na mocy austriackiego prawa krajowego do przeprowadzania dowodów za granicą Austrii na podstawie art. 2 ust. 1 rozporządzenia nie są obecnie uprawnione żadne inne organy niż sądy.

Art. 3 ust. 2 – Sądy wezwane

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niemiecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

W Austrii do wykonywania wniosków o przeprowadzenie dowodu zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2020/1783 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie współpracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych (przeprowadzanie dowodów) właściwe są sądy rejonowe (Bezirksgerichte).

Art. 4 – Jednostka centralna

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niemiecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Jednostką centralną dla całej Austrii, o której mowa w art. 4 rozporządzenia, jest Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości:

Bundesministerium für Justiz

Museumstrasse 7

1070 Wien

Telefon: (++43-1) 52 1 52 0

Faks: (++43-1) 52 1 52 2727

E-mail: team.z@bmj.gv.at

Art. 6 – Języki, w których można wypełnić formularz

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niemiecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Formularze można wypełniać w języku niemieckim lub angielskim.

Art. 7 – Akceptowane sposoby przekazywania wniosków i innych zawiadomień

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niemiecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Nawet po wejściu w życie obowiązku przekazywania wniosków i zawiadomień na mocy tego rozporządzenia za pośrednictwem zdecentralizowanego systemu informatycznego opartego na e-CODEX (art. 7 ust. 1 w związku z art. 35 ust. 3 rozporządzenia), w przypadku nieprawidłowego funkcjonowania tego systemu informatycznego lub w innych wyjątkowych okolicznościach, o których mowa w art. 7 ust. 4, wnioski i inną korespondencję można przesyłać pocztą, kurierem, faksem lub pocztą elektroniczną.

Art. 19 – Jednostka centralna lub właściwe organy odpowiedzialne za wydawanie decyzji w sprawie wniosków o bezpośrednie przeprowadzenie dowodu

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niemiecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Jednostką centralną dla całej Austrii, o której mowa w art. 4 w związku z art. 19 rozporządzenia, jest Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości:

Bundesministerium für Justiz

Museumstrasse 7

1070 Wien

Telefon: (++43-1) 52 1 52 0

Faks: (++43-1) 52 1 52 2727

E-mail: team.z@bmj.gv.at

Art. 29 – Umowy lub porozumienia, których stronami są państwa członkowskie i które spełniają warunki wskazane w art. 29 ust. 2

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niemiecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Obecnie nie planuje się utrzymania w mocy umów dwustronnych.

Art. 31 ust. 4 – Powiadomienie o możliwości wcześniejszego korzystania ze zdecentralizowanego systemu informatycznego

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niemiecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Obecnie nie ma konkretnych planów w tym zakresie.

Ostatnia aktualizacja: 27/06/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.