Przeprowadzanie dowodów (wersja przekształcona)

Bułgaria

Autor treści:
Bułgaria

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Bułgaria

Przeprowadzanie dowodu


*pole musi zostać wypełnione

Art. 2 ust. 1 – Organy, które można uznać za sądy

Sądy.

Art. 3 ust. 2 – Sądy wezwane

Wnioski o przeprowadzenie dowodu należy kierować do sądu rejonowego, w którego okręgu ma być przeprowadzony dowód.

Art. 4 – Jednostka centralna

Ministerstwo Sprawiedliwości

Dyrekcja ds. Międzynarodowej Współpracy Sądowej i Spraw Europejskich

Dział Współpracy Międzynarodowej w Sprawach Cywilnych

Tel.: +359 2 9237 413

+359 2 9237 544

+359 2 9237 576

Faks: +3592 9809223

E-mail: civil@justice.government.bg

Adres: ul. Slavyanska 1

1040 Sofia

Bułgaria

Art. 6 – Języki, w których można wypełnić formularz

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej bułgarski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: angielskifrancuski

Wnioski o przeprowadzenie dowodu napływające z innych państw członkowskich oraz oświadczenia należy sporządzać w języku bułgarskim lub dołączyć do nich tłumaczenie na język bułgarski.

Art. 7 – Akceptowane sposoby przekazywania wniosków i innych zawiadomień

Sądy rejonowe przyjmują wnioski o przeprowadzenie dowodu i pozostałą korespondencję przesłane pocztą.

Art. 19 – Jednostka centralna lub właściwe organy odpowiedzialne za wydawanie decyzji w sprawie wniosków o bezpośrednie przeprowadzenie dowodu

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej bułgarski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: angielskifrancuski

Organem odpowiedzialnym za zatwierdzanie bezpośredniego przeprowadzenia dowodów w Republice Bułgarii jest sąd okręgowy, w którego okręgu dowody mają być przeprowadzone.

Art. 29 – Umowy lub porozumienia, których stronami są państwa członkowskie i które spełniają warunki wskazane w art. 29 ust. 2

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej bułgarski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: angielskifrancuski

Bułgaria nie utrzymuje w mocy ani nie zawarła żadnych umów ani porozumień międzynarodowych z innymi państwami członkowskimi UE, które miałyby na celu ułatwianie przeprowadzania dowodów i podlegałyby przepisom omawianego rozporządzenia.

Rozporządzenie ma pierwszeństwo przed umowami zawartymi przez Republikę Bułgarii z innymi państwami członkowskimi w odniesieniu do przeprowadzania dowodów w sprawach cywilnych i handlowych.

Art. 31 ust. 4 – Powiadomienie o możliwości wcześniejszego korzystania ze zdecentralizowanego systemu informatycznego

Na razie Bułgaria nie zamierza skorzystać z możliwości wcześniejszego używania zdecentralizowanego systemu informatycznego.

Ostatnia aktualizacja: 10/05/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.