Przeprowadzanie dowodów (wersja przekształcona)

Chorwacja

Autor treści:
Chorwacja

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Chorwacja

Przeprowadzanie dowodu


*pole musi zostać wypełnione

Art. 2 ust. 1 – Organy, które można uznać za sądy

Nie dotyczy.

Art. 3 ust. 2 – Sądy wezwane

Sądem właściwym do przeprowadzania dowodów jest sąd rejonowy (općinski sud), w którego okręgu mają być podjęte dane czynności proceduralne.

Art. 4 – Jednostka centralna

Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske
(Ministerstwo Sprawiedliwości i Administracji Republiki Chorwacji)

Ulica grada Vukovara 49

10000 Zagreb

Tel.: +385 1 371 40 00

Strona internetowa: https://mpu.gov.hr/

Art. 6 – Języki, w których można wypełnić formularz

Formularze można wypełnić w języku angielskim.

Art. 7 – Akceptowane sposoby przekazywania wniosków i innych zawiadomień

Wnioski i inne zawiadomienia można przekazywać pocztą elektroniczną.

Art. 19 – Jednostka centralna lub właściwe organy odpowiedzialne za wydawanie decyzji w sprawie wniosków o bezpośrednie przeprowadzenie dowodu

Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske
(Ministerstwo Sprawiedliwości i Administracji Republiki Chorwacji)

Ulica grada Vukovara 49

10000 Zagreb

Tel.: +385 1 371 40 00

Strona internetowa: https://mpu.gov.hr/

Art. 29 – Umowy lub porozumienia, których stronami są państwa członkowskie i które spełniają warunki wskazane w art. 29 ust. 2

Umowa między Republiką Chorwacji a Republiką Słowenii z dnia 7 lutego 1994 r. o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych.

Art. 31 ust. 4 – Powiadomienie o możliwości wcześniejszego korzystania ze zdecentralizowanego systemu informatycznego

Chorwacja nie jest w stanie zacząć korzystać ze zdecentralizowanego systemu informacyjnego wcześniej niż jest to wymagane rozporządzeniem.

Ostatnia aktualizacja: 02/04/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.