Przeprowadzanie dowodów (wersja przekształcona)

Cypr

Autor treści:
Cypr

Art. 2 ust. 1 – Organy, które można uznać za sądy

Na Cyprze nie ma innych organów niż sądy, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 1 rozporządzenia, które są właściwe do przeprowadzania dowodów w sprawach cywilnych i handlowych.

Art. 3 ust. 2 – Sądy wezwane

Sądami właściwymi do przeprowadzania dowodów zgodnie z rozporządzeniem („sąd wezwany”) są sądy rejonowe, mianowicie Sąd Rejonowy w Nikozji, Sąd Rejonowy w Limassol, Sąd Rejonowy w Larnace, Sąd Rejonowy w Famaguście i Sąd Rejonowy w Pafos. Właściwość miejscowa tych sądów ogranicza się do ich okręgu.

Art. 4 – Jednostka centralna

Jednostką centralną Cypru jest Ministerstwo Sprawiedliwości i Porządku Publicznego, którego właściwość miejscowa obejmuje całe terytorium kraju. Ministerstwo to pełni również funkcję jednostki centralnej właściwej do rozpatrywania wniosków o bezpośrednie przeprowadzenie dowodu Adres jednostki centralnej:

Leoforos Athalassas 125

1461 Nicosia

http://www.mjpo.gov.cy

Art. 6 – Języki, w których można wypełnić formularz

Formularze zawarte w załączniku I można wypełnić w języku greckim i angielskim.

Art. 7 – Akceptowane sposoby przekazywania wniosków i innych zawiadomień

W przypadku wystąpienia problemu technicznego lub zakłócenia działania systemu, o których mowa w art. 7 ust. 4 rozporządzenia, wnioski można przesyłać i odbierać pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną i faksem.

Art. 19 – Jednostka centralna lub właściwe organy odpowiedzialne za wydawanie decyzji w sprawie wniosków o bezpośrednie przeprowadzenie dowodu

Jednostką centralną właściwą do rozpatrywania wniosków o bezpośrednie przeprowadzenie dowodu jest Ministerstwo Sprawiedliwości i Porządku Publicznego, którego właściwość miejscowa obejmuje całe terytorium kraju. Adres jednostki centralnej:

Leoforos Athalassas 125

1461 Nicosia

http://www.mjpo.gov.cy

Art. 29 – Umowy lub porozumienia, których stronami są państwa członkowskie i które spełniają warunki wskazane w art. 29 ust. 2

Cypr jest stroną konwencji haskiej z 1970 r. o przeprowadzaniu dowodów za granicą. Cypr nie zamierza zawierać umów ani porozumień, o których mowa w art. 29 ust. 2 rozporządzenia.

Art. 31 ust. 4 – Powiadomienie o możliwości wcześniejszego korzystania ze zdecentralizowanego systemu informatycznego

Cypr nie zamierza korzystać ze zdecentralizowanego systemu informatycznego wcześniej, niż jest to wymagane.

Ostatnia aktualizacja: 12/07/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.