Przeprowadzanie dowodów (wersja przekształcona)

Czechy

Autor treści:
Czechy

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Czechy

Przeprowadzanie dowodu


*pole musi zostać wypełnione

Art. 2 ust. 1 – Organy, które można uznać za sądy

W Czechach nie ma takich organów.

Art. 3 ust. 2 – Sądy wezwane

Sądy rejonowe (okresní soudy), w Pradze – sądy obwodowe (obvodní soudy), w Brnie – sąd miejski (městský soud).

Art. 4 – Jednostka centralna

Ministerstvo spravedlnosti (Ministerstwo Sprawiedliwości)

mezinárodní odbor civilní (Międzynarodowy Wydział Cywilny)

Vyšehradská 16

128 10 Praha 2

Tel.: +420-221-997-111

Faks: +420-224-919-927

E-mail: posta@msp.justice.cz

Art. 6 – Języki, w których można wypełnić formularz

Dopuszczalne języki: czeski, słowacki, angielski.

Art. 7 – Akceptowane sposoby przekazywania wniosków i innych zawiadomień

Na potrzeby przyjmowania wniosków akceptowanymi środkami technicznymi są poczta, faks i poczta elektroniczna.

Art. 19 – Jednostka centralna lub właściwe organy odpowiedzialne za wydawanie decyzji w sprawie wniosków o bezpośrednie przeprowadzenie dowodu

Ministerstvo spravedlnosti (Ministerstwo Sprawiedliwości)

mezinárodní odbor civilní (Międzynarodowy Wydział Cywilny)

Vyšehradská 16

128 10 Praha 2

Tel.: +420-221-997-111

Faks: +420-224-919-927

E-mail: posta@msp.justice.cz

Art. 29 – Umowy lub porozumienia, których stronami są państwa członkowskie i które spełniają warunki wskazane w art. 29 ust. 2

Nie dotyczy.

Art. 31 ust. 4 – Powiadomienie o możliwości wcześniejszego korzystania ze zdecentralizowanego systemu informatycznego

Nie dotyczy.

Ostatnia aktualizacja: 03/06/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.