Przeprowadzanie dowodów (wersja przekształcona)

Finlandia

Autor treści:
Finlandia

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Finlandia

Przeprowadzanie dowodu


*pole musi zostać wypełnione

Art. 2 ust. 1 – Organy, które można uznać za sądy

W Finlandii nie ma takich organów.

Art. 3 ust. 2 – Sądy wezwane

Wnioski przekazywane są do sądów rejonowych (käräjäoikeudet).

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Art. 4 – Jednostka centralna

Jednostką centralną, o której mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia, jest Ministerstwo Sprawiedliwości (Oikeusministeriö). Jego właściwość miejscowa obejmuje terytorium całego kraju. Jednostka centralna, czyli Ministerstwo Sprawiedliwości, została wyznaczona jako właściwy organ, o którym mowa w art. 4 ust. 3 rozporządzenia, odpowiedzialny za rozpatrywanie wniosków złożonych na podstawie art. 19. Dane kontaktowe:

Adres Ministerstwa Sprawiedliwości dla interesantów:

Oikeusministeriö

Eteläesplanadi 10,

FIN-00130 Helsinki

Adres pocztowy:

Oikeusministeriö

PL 25

FIN-00023 Valtioneuvosto

Tel.: (358-9) 16 06 76 28

Faks: (358-9) 16 06 75 24

E-mail: central.authority.om@gov.fi

Art. 6 – Języki, w których można wypełnić formularz

Akceptowane języki: fiński, szwedzki, angielski.

Art. 7 – Akceptowane sposoby przekazywania wniosków i innych zawiadomień

Wnioski można przesyłać pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

Art. 19 – Jednostka centralna lub właściwe organy odpowiedzialne za wydawanie decyzji w sprawie wniosków o bezpośrednie przeprowadzenie dowodu

Oikeusministeriö (Ministerstwo Sprawiedliwości)

Adres dla interesantów:

Eteläesplanadi 10,

FIN-00130 Helsinki

Adres pocztowy:

PL 25

FIN-00023 Valtioneuvosto

Tel.: (358-9) 16 06 76 28

Faks: (358-9) 16 06 75 24

E-mail: central.authority.om@gov.fi

Art. 29 – Umowy lub porozumienia, których stronami są państwa członkowskie i które spełniają warunki wskazane w art. 29 ust. 2

Nie dotyczy.

Art. 31 ust. 4 – Powiadomienie o możliwości wcześniejszego korzystania ze zdecentralizowanego systemu informatycznego

-
Ostatnia aktualizacja: 28/05/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.