Przeprowadzanie dowodów (wersja przekształcona)

Włochy

Autor treści:
Włochy

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Włochy

Przeprowadzanie dowodu


*pole musi zostać wypełnione

Art. 2 ust. 1 – Organy, które można uznać za sądy

Brak.

Art. 3 ust. 2 – Sądy wezwane

Sądy powszechne (tribunali ordinari).

Art. 4 – Jednostka centralna

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej włoski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Ministerstwo Sprawiedliwości)

Dipartimento Affari di Giustizia
(Wydział Spraw Sądowych)

Direzione Generale degli Affari internazionali e della Cooperazione giudiziaria
(Dyrekcja Generalna ds. Międzynarodowych i Współpracy Sądowej)

Ufficio I – Cooperazione giudiziaria internazionale
(Biuro I – Międzynarodowa Współpraca Sądowa)

Tel.: +39 06.6885.2633

E-mail: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula, 70–00186 Roma

Art. 6 – Języki, w których można wypełnić formularz

Język włoski lub język urzędowy państwa wnioskującego, jeżeli dołączone zostanie tłumaczenie na włoski poświadczone przez organ publiczny lub tłumacza przysięgłego.

Art. 7 – Akceptowane sposoby przekazywania wniosków i innych zawiadomień

Przesyłka pocztowa.

Art. 19 – Jednostka centralna lub właściwe organy odpowiedzialne za wydawanie decyzji w sprawie wniosków o bezpośrednie przeprowadzenie dowodu

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej włoski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(Ministerstwo Sprawiedliwości)

Dipartimento Affari di Giustizia
(Wydział Spraw Sądowych)

Direzione Generale degli Affari internazionali e della Cooperazione giudiziaria
(Dyrekcja Generalna ds. Międzynarodowych i Współpracy Sądowej)

Ufficio I – Cooperazione giudiziaria internazionale
(Biuro I – Międzynarodowa Współpraca Sądowa)

Tel.: +39 06.6885.2633

E-mail: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula, 70–00186 Roma

Art. 29 – Umowy lub porozumienia, których stronami są państwa członkowskie i które spełniają warunki wskazane w art. 29 ust. 2

Włochy nie zamierzają korzystać z tej możliwości, ponieważ przepisy rozporządzenia (UE) 2020/1783 uważane są za odpowiednie i wystarczające.

Art. 31 ust. 4 – Powiadomienie o możliwości wcześniejszego korzystania ze zdecentralizowanego systemu informatycznego

Obecnie brak.

Ostatnia aktualizacja: 24/06/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.