Przeprowadzanie dowodów (wersja przekształcona)

Łotwa

Autor treści:
Łotwa

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Łotwa

Przeprowadzanie dowodu


*pole musi zostać wypełnione

Art. 2 ust. 1 – Organy, które można uznać za sądy

Nie dotyczy – wyłącznie sądy.

Art. 3 ust. 2 – Sądy wezwane

Na mocy art. 689 ust. 1 łotewskiego kodeksu postępowania cywilnego (Civilprocesa likuma) wniosek innego kraju o przeprowadzenie dowodu rozpatrywany jest przez sąd rejonowy lub miejski (rajona/pilsētas tiesa), w którego jurysdykcji znajduje się źródło dowodu, który ma zostać przeprowadzony.

Art. 4 – Jednostka centralna

Tieslietu ministrija (Ministerstwo Sprawiedliwości)

Adres: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1050

Tel.: +371 67036801

E-mail: pasts@tm.gov.lv

Strona internetowa: https://www.tm.gov.lv/lv

Języki wykorzystywane do komunikacji: łotewski i angielski.

Art. 6 – Języki, w których można wypełnić formularz

Oprócz formularzy w języku łotewskim Łotwa przyjmuje także formularze wypełnione po angielsku.

Art. 7 – Akceptowane sposoby przekazywania wniosków i innych zawiadomień

Wnioski można przesyłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

Art. 19 – Jednostka centralna lub właściwe organy odpowiedzialne za wydawanie decyzji w sprawie wniosków o bezpośrednie przeprowadzenie dowodu

Tieslietu ministrija (Ministerstwo Sprawiedliwości)

Adres: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1050

Tel.: +371 67036801

E-mail: pasts@tm.gov.lv

Strona internetowa: https://www.tm.gov.lv/lv

Języki wykorzystywane do komunikacji: łotewski i angielski.

Art. 29 – Umowy lub porozumienia, których stronami są państwa członkowskie i które spełniają warunki wskazane w art. 29 ust. 2

Łotwa nie zawarła żadnych umów ani porozumień, o których mowa w art. 29 ust. 2 rozporządzenia.

Art. 31 ust. 4 – Powiadomienie o możliwości wcześniejszego korzystania ze zdecentralizowanego systemu informatycznego

Nie dotyczy.

Ostatnia aktualizacja: 25/06/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.