Przeprowadzanie dowodów (wersja przekształcona)

Słowacja

Autor treści:
Słowacja

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Słowacja

Przeprowadzanie dowodu


*pole musi zostać wypełnione

Art. 2 ust. 1 – Organy, które można uznać za sądy

Innymi organami na potrzeby art. 2 ust. 1 – w postępowaniach spadkowych i w postępowaniach o unieważnienie zagubionego lub zniszczonego instrumentu prawnego (umorení listiny) są notariusze.

Art. 3 ust. 2 – Sądy wezwane

Sądy rejonowe (okresné súdy) lub sądy miejskie (mestské súdy), w których okręgu dowód ma zostać przeprowadzony, z następującymi zastrzeżeniami:

– w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i stanu cywilnego sądem właściwym dla wszystkich okręgów Bratysławy jest sąd miejski w Bratysławie II (Mestský súd Bratislava II);

– w sprawach gospodarczych sądem właściwym dla wszystkich okręgów Bratysławy oraz dla okręgów Malacky i Pezinok jest sąd miejski w Bratysławie III (Mestský súd Bratislava III);

– w pozostałych przypadkach sądem właściwym dla wszystkich okręgów Bratysławy jest sąd miejski w Bratysławie IV (Mestský súd Bratislava IV).

Art. 4 – Jednostka centralna

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (Ministerstwo Sprawiedliwości)

Odbor medzinárodného práva súkromného (Wydział Prawa Prywatnego Międzynarodowego)

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Republika Słowacka

Telefon: (421) 2 888 91 111

Faks: (421) 2 888 91 604

E-mail: civil.inter.coop@justice.sk

Strona internetowa: https://www.justice.gov.sk/

Języki do kontaktu: słowacki, czeski i angielski.

Art. 6 – Języki, w których można wypełnić formularz

Na potrzeby wypełniania formularzy oprócz języka słowackiego akceptowany jest język czeski.

Art. 7 – Akceptowane sposoby przekazywania wniosków i innych zawiadomień

Słowackie organy przyjmują wnioski na piśmie, w formie papierowej.

Art. 19 – Jednostka centralna lub właściwe organy odpowiedzialne za wydawanie decyzji w sprawie wniosków o bezpośrednie przeprowadzenie dowodu

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
(Ministerstwo Sprawiedliwości)

odbor medzinárodného práva súkromného
(Departament Prawa Prywatnego Międzynarodowego)

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Słowacja

tel.: (421) 2 888 91 111

faks: (421) 2 888 91 604

e-mail: civil.inter.coop@justice.sk

strona internetowa: https://www.justice.gov.sk/

Art. 29 – Umowy lub porozumienia, których stronami są państwa członkowskie i które spełniają warunki wskazane w art. 29 ust. 2

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej słowacki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: bułgarskihiszpańskiczeskiduńskiniemieckiestońskigreckiangielskifrancuskichorwackiwłoskiłotewskilitewskiwęgierskimaltańskiniderlandzkiportugalskirumuńskisłoweńskifińskiszwedzki

Nie dotyczy.

Art. 31 ust. 4 – Powiadomienie o możliwości wcześniejszego korzystania ze zdecentralizowanego systemu informatycznego

Nie dotyczy.

Ostatnia aktualizacja: 11/01/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.