Przeprowadzanie dowodów (wersja przekształcona)

Słowacja

Autor treści:
Słowacja

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Słowacja

Przeprowadzanie dowodu


*pole musi zostać wypełnione

Art. 2 ust. 1 – Organy, które można uznać za sądy

Innymi organami na potrzeby art. 2 ust. 1 – w postępowaniach spadkowych i w postępowaniach o unieważnienie zagubionego lub zniszczonego instrumentu prawnego (umorení listiny) są notariusze.

Art. 3 ust. 2 – Sądy wezwane

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej słowacki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: angielskifrancuski

Sądy rejonowe (okresné súdy).

Art. 4 – Jednostka centralna

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej słowacki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: angielskifrancuski

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
(Ministerstwo Sprawiedliwości)

odbor medzinárodného práva súkromného
(Departament Prawa Prywatnego Międzynarodowego)

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Słowacja

tel.: (421) 2 888 91 111

faks: (421) 2 888 91 604

e-mail: civil.inter.coop@justice.sk

strona internetowa: https://www.justice.gov.sk/

Znajomość języków: słowacki, czeski, angielski, francuski.

Art. 6 – Języki, w których można wypełnić formularz

Na potrzeby wypełniania formularzy oprócz języka słowackiego akceptowany jest język czeski.

Art. 7 – Akceptowane sposoby przekazywania wniosków i innych zawiadomień

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej słowacki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: angielskifrancuski

Na piśmie, w formie papierowej (przesłane pocztą).

Art. 19 – Jednostka centralna lub właściwe organy odpowiedzialne za wydawanie decyzji w sprawie wniosków o bezpośrednie przeprowadzenie dowodu

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
(Ministerstwo Sprawiedliwości)

odbor medzinárodného práva súkromného
(Departament Prawa Prywatnego Międzynarodowego)

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Słowacja

tel.: (421) 2 888 91 111

faks: (421) 2 888 91 604

e-mail: civil.inter.coop@justice.sk

strona internetowa: https://www.justice.gov.sk/

Art. 29 – Umowy lub porozumienia, których stronami są państwa członkowskie i które spełniają warunki wskazane w art. 29 ust. 2

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej słowacki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: bułgarskihiszpańskiczeskiduńskiniemieckiestońskigreckiangielskifrancuskichorwackiwłoskiłotewskilitewskiwęgierskimaltańskiniderlandzkiportugalskirumuńskisłoweńskifińskiszwedzki

Nie dotyczy.

Art. 31 ust. 4 – Powiadomienie o możliwości wcześniejszego korzystania ze zdecentralizowanego systemu informatycznego

Nie dotyczy.

Ostatnia aktualizacja: 31/05/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.