Przeprowadzanie dowodów (wersja przekształcona)

Hiszpania

Autor treści:
Hiszpania

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Hiszpania

Przeprowadzanie dowodu


*pole musi zostać wypełnione

Art. 2 ust. 1 – Organy, które można uznać za sądy

Nie dotyczy.

Art. 3 ust. 2 – Sądy wezwane

Sędziowie sądów różnych instancji (jueces i magistrados).

Zgodnie z hiszpańskim systemem prawnym organ wyznaczony w Hiszpanii jako „jednostka przyjmująca” (Decanatos y Servicios comunes procesales) przekazuje wniosek organowi właściwemu do przeprowadzania dowodów.

Art. 4 – Jednostka centralna

Jednostką centralną wyznaczoną przez Hiszpanię jest Departament ds. Międzynarodowej Współpracy Sądowej w Ministerstwie Sprawiedliwości:

Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional

Ministerio de Justicia

C/San Bernardo, 62

28015 Madrid

Faks: +34 913904457

E-mail: sgcji@mjusticia.es

rogatoriascivil@mjusticia.es

Art. 6 – Języki, w których można wypełnić formularz

Hiszpania przyjmuje wnioski i korespondencję przewidziane w rozporządzeniu w językach hiszpańskim i portugalskim.

Art. 7 – Akceptowane sposoby przekazywania wniosków i innych zawiadomień

Jeśli chodzi o dostępne obecnie sposoby przyjmowania, sądy mogą używać środków informatycznych i cyfrowych do obsługi wniosków i innej korespondencji. W przypadku braku środków elektronicznych wnioski i dokumenty przekazuje się i przyjmuje drogą pocztową.

Art. 19 – Jednostka centralna lub właściwe organy odpowiedzialne za wydawanie decyzji w sprawie wniosków o bezpośrednie przeprowadzenie dowodu

Decyzje w sprawie wniosków o bezpośrednie przeprowadzenie dowodu podejmują sędziowie sądów różnych instancji właściwi w dla miejsca, w którym dowody mają zostać przeprowadzone.

Art. 29 – Umowy lub porozumienia, których stronami są państwa członkowskie i które spełniają warunki wskazane w art. 29 ust. 2

Bez komentarza.

Art. 31 ust. 4 – Powiadomienie o możliwości wcześniejszego korzystania ze zdecentralizowanego systemu informatycznego

Bez komentarza.

Ostatnia aktualizacja: 26/02/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.