Obținerea de probe (reformare)

Austria

Conținut furnizat de
Austria

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Austria

Obținerea de probe


*mențiuni obligatorii

Articolul 2 alineatul (1) – autoritățile care pot fi considerate instanțe judecătorești

În temeiul legislației naționale austriece, nicio altă autoritate în afară de instanțe nu are în prezent competența de a obține probe la nivel transfrontalier în temeiul articolului 2 alineatul (1) din regulament.

Articolul 3 alineatul (2) – instanțele cărora li se pot transmite cererile

În Austria, instanțele districtuale sunt competente să execute cererile de obținere de probe în conformitate cu Regulamentul (UE) 2020/1783 din 25 noiembrie 2020 privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială (obținerea de probe).

Articolul 4 – organismul central

Organismul central menționat la articolul 4 din regulament este, pentru toată Austria:

Bundesministerium für Justiz

Museumstraße 7

1070 Wien

Tel.: (+43-1) 52 1 52 0

Fax: (+43-1) 52 1 52 2727

E-mail: team.z@bmj.gv.at

Articolul 6 – limbile acceptate pentru completarea formularelor

Formularele pot fi completate în germană sau engleză.

Articolul 7 – mijloacele acceptate pentru transmiterea cererilor și a altor comunicări

Chiar și după ce devine aplicabilă obligația de a transmite cereri și comunicări prin intermediul sistemului informatic descentralizat bazat pe e-CODEX [articolul 7 alineatul (1) coroborat cu articolul 35 alineatul (3) din regulament], în cazul unei defecțiuni a sistemului informatic sau al altor circumstanțe excepționale menționate la articolul 7 alineatul (4), cererile și comunicările pot fi transmise prin poștă, serviciu de curierat, fax sau e-mail.

Articolul 19 – organismul central sau autoritatea (autoritățile) competentă (competente) pentru deciziile privind obținerea de probe în mod direct

Organismul central menționat la articolul 4 coroborat cu articolul 19 din regulament este, pentru toată Austria:

Bundesministerium für Justiz

Museumstraße 7

1070 Wien

Tel.: (+43-1) 52 1 52 0

Fax: (+43-1) 52 1 52 2727

E-mail: team.z@bmj.gv.at

Articolul 29 – acordurile sau înțelegerile la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 29 alineatul (2)

Nu se preconizează în prezent menținerea niciunui acord bilateral.

Articolul 31 alineatul (4) – notificare privind exploatarea înainte de termen a sistemului informatic descentralizat

În prezent, nu există încă niciun proiect concret în această privință.

Ultima actualizare: 15/06/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.