Obținerea de probe (reformare)

Belgia

Conținut furnizat de
Belgia

Articolul 2 alineatul (1) – autoritățile care pot fi considerate instanțe judecătorești

Nu se aplică.

Articolul 3 alineatul (2) – instanțele cărora li se pot transmite cererile

Instanța de prim grad de jurisdicție.

Articolul 4 – organismul central

Service public fédéral Justice
Service de Coopération internationale civile
Boulevard de Waterloo 115
1000 Bruxelles
Belgique

Telefon: +32(2)542.65.11
Fax +32(2)542.70.06 / +32(2)542.70.38
E-mail: eu1206ue@just.fgov.be
Competență teritorială: Belgia (întreaga țară)
Limbi: franceză, neerlandeză și engleză.

Articolul 6 – limbile acceptate pentru completarea formularelor

Formularele-tip menționate în anexa I la regulament și documentele anexate acestor formulare trebuie redactate sau traduse în limba circumscripției judiciare a instanței de prim grad de jurisdicție la care se depune cererea. Nu se acceptă nicio altă limbă.

Articolul 7 – mijloacele acceptate pentru transmiterea cererilor și a altor comunicări

Trimiterea prin poștă sau fax.

Articolul 19 – organismul central sau autoritatea (autoritățile) competentă (competente) pentru deciziile privind obținerea de probe în mod direct

Service public fédéral Justice
Service de Coopération internationale civile
Boulevard de Waterloo 115
1000 Bruxelles
Belgique

Telefon: +32(2)542.65.11
Fax +32(2)542.70.06 / +32(2)542.70.38
E-mail: eu1206ue@just.fgov.be
Competență teritorială: Belgia (întreaga țară)
Limbi: franceză, neerlandeză și engleză.

Articolul 29 – acordurile sau înțelegerile la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 29 alineatul (2)

Belgia declară că, în relațiile sale cu celelalte state membre, regulamentul prevalează asupra următoarelor instrumente în ceea ce privește aspectele incluse în domeniul de aplicare al regulamentului:

  • Convenția din 21 iunie 1922 dintre Belgia și Regatul Unit privind transmiterea actelor judiciare și extrajudiciare și administrarea probelor;
  • Convenția de la Haga din 1 martie 1954 privind procedura civilă;
  • Convenția din 1 martie 1956 dintre Belgia și Franța privind asistența judiciară reciprocă în materie civilă și comercială;
  • Convenția de la New York din 20 iunie 1956 privind obținerea pensiei de întreținere în străinătate;
  • Acordul din 25 aprilie 1959 dintre Guvernul Belgiei și Guvernul Republicii Federale Germania pentru facilitarea aplicării Convenției de la Haga din 1 martie 1954 privind procedura civilă;
  • Convenția din 23 octombrie 1989 dintre Belgia și Austria privind asistența judiciară și cooperarea juridică, adițională Convenției de la Haga din 1 martie 1954 privind procedura civilă.

Articolul 31 alineatul (4) – notificare privind exploatarea înainte de termen a sistemului informatic descentralizat

Nu se aplică.

Ultima actualizare: 14/02/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.