Obținerea de probe (reformare)

Bulgaria

Conținut furnizat de
Bulgaria

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Bulgaria

Obținerea de probe


*mențiuni obligatorii

Articolul 2 alineatul (1) – autoritățile care pot fi considerate instanțe judecătorești

Instanțele judecătorești.

Articolul 3 alineatul (2) – instanțele cărora li se pot transmite cererile

Cererile de obținere de probe se adresează tribunalului districtual (rayonen sad) în a cărei jurisdicție urmează să se obțină probele.

Articolul 4 – organismul central

Ministerul Justiției

Direcția „Cooperare juridică internațională și afaceri europene”

Unitatea „Cooperare internațională în materie civilă”

Tel.: +359 2 9237 413

+359 2 9237 544

+359 2 9237 576

Fax: +3592 9809223

E-mail civil@justice.government.bg

Adresa: ul. Slavyanska No 1

1040 Sofia

Bulgaria

Articolul 6 – limbile acceptate pentru completarea formularelor

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini bulgară a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Cererile de obținere de probe și de declarații din partea unui alt stat membru trebuie redactate în limba bulgară sau însoțite de o traducere în limba bulgară.

Articolul 7 – mijloacele acceptate pentru transmiterea cererilor și a altor comunicări

Tribunalele districtuale acceptă cererile de obținere de probe și alte comunicări primite prin poștă.

Articolul 19 – organismul central sau autoritatea (autoritățile) competentă (competente) pentru deciziile privind obținerea de probe în mod direct

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini bulgară a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Autoritatea competentă să autorizeze obținerea directă de probe în Republica Bulgaria este instanța provincială (okrazhen sad) în a cărei jurisdicție urmează să se obțină probele.

Articolul 29 – acordurile sau înțelegerile la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 29 alineatul (2)

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini bulgară a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Republica Bulgaria nu pune în aplicare și nu a încheiat cu alte state membre ale UE acorduri sau înțelegeri internaționale care vizează facilitarea obținerii de probe și care să fie compatibile cu prezentul regulament.

Regulamentul prevalează asupra acordurilor încheiate de Republica Bulgaria cu alte state membre în ceea ce privește obținerea de probe în materie civilă și comercială.

Articolul 31 alineatul (4) – notificare privind exploatarea înainte de termen a sistemului informatic descentralizat

Bulgaria nu intenționează să profite de posibilitatea utilizării timpurii a sistemului informatic descentralizat.

Ultima actualizare: 10/05/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.