Obținerea de probe (reformare)

Croaţia

Conținut furnizat de
Croaţia

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Croaţia

Obținerea de probe


*mențiuni obligatorii

Articolul 2 alineatul (1) – autoritățile care pot fi considerate instanțe judecătorești

Nu se aplică.

Articolul 3 alineatul (2) – instanțele cărora li se pot transmite cererile

Instanța competentă pentru a obține probe este instanța municipală (općinski sud) pe teritoriul căreia trebuie întreprinse acțiuni procedurale.

Articolul 4 – organismul central

Ministerul Justiției și Administrației din Republica Croația (Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske)

Ulica grada Vukovara 49

10000 Zagreb

Tel.: +385 1 371 40 00

Site web: https://mpu.gov.hr/

Articolul 6 – limbile acceptate pentru completarea formularelor

Formularele pot fi completate în limba engleză.

Articolul 7 – mijloacele acceptate pentru transmiterea cererilor și a altor comunicări

Cererile și alte comunicări trebuie transmise prin e-mail.

Articolul 19 – organismul central sau autoritatea (autoritățile) competentă (competente) pentru deciziile privind obținerea de probe în mod direct

Ministerul Justiției și Administrației din Republica Croația (Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske)

Ulica grada Vukovara 49

10000 Zagreb

Tel.: +385 1 371 40 00

Site web: https://mpu.gov.hr/

Articolul 29 – acordurile sau înțelegerile la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 29 alineatul (2)

Acordul dintre Republica Croația și Republica Slovenia din 7 februarie 1994 privind asistența juridică în materie civilă și penală.

Articolul 31 alineatul (4) – notificare privind exploatarea înainte de termen a sistemului informatic descentralizat

Croația nu este în măsură să opereze sistemul informatic descentralizat mai devreme decât se prevede în regulament.

Ultima actualizare: 02/04/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.