Obținerea de probe (reformare)

Cipru

Conținut furnizat de
Cipru

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Cipru

Obținerea de probe


*mențiuni obligatorii

Articolul 2 alineatul (1) – autoritățile care pot fi considerate instanțe judecătorești

În Cipru, nu există alte autorități în afara instanțelor judecătorești, astfel cum se prevede la articolul 2 alineatul (1) din regulament, care să dețină competența privind obținerea de probe în materie civilă și comercială.

Articolul 3 alineatul (2) – instanțele cărora li se pot transmite cererile

Instanțele care dețin competența de a obține probe în temeiul regulamentului („instanța solicitată”) sunt instanțele districtuale din Cipru, și anume Tribunalul districtual din Nicosia, Tribunalul districtual din Limassol, Tribunalul districtual din Larnaca, Tribunalul districtual din Famagusta și Tribunalul districtual din Paphos. Competența lor teritorială este limitată la propriul district.

Articolul 4 – organismul central

Organismul central din Cipru este Ministerul Justiției și Ordinii Publice, care deține competența teritorială asupra întregii țări. Ministerul acționează, de asemenea, ca organism central pentru luarea deciziilor cu privire la cererile de obținere directă de probe. Adresa organismului central este următoarea:

Leoforos Athalassas 125

1461 Nicosia

http://www.mjpo.gov.cy

Articolul 6 – limbile acceptate pentru completarea formularelor

Formularele din anexa I sunt acceptate în limba greacă și în limba engleză.

Articolul 7 – mijloacele acceptate pentru transmiterea cererilor și a altor comunicări

În cazul unei probleme tehnice sau al unei întreruperi a sistemului, astfel cum se menționează la articolul 7 alineatul (4) din regulament, cererile pot fi trimise și primite prin e-mail, poștă și fax.

Articolul 19 – organismul central sau autoritatea (autoritățile) competentă (competente) pentru deciziile privind obținerea de probe în mod direct

Organismul central care ia deciziile cu privire la cererile de obținere directă de probe este Ministerul Justiției și Ordinii Publice, care deține competența teritorială asupra întregii țări. Adresa organismului central este următoarea:

Leoforos Athalassas 125

1461 Nicosia

http://www.mjpo.gov.cy

Articolul 29 – acordurile sau înțelegerile la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 29 alineatul (2)

Cipru este parte la Convenția de la Haga din 1970 privind obținerea de probe în străinătate. Acesta nu intenționează să încheie acorduri sau înțelegeri în temeiul articolului 29 alineatul (2) din regulament.

Articolul 31 alineatul (4) – notificare privind exploatarea înainte de termen a sistemului informatic descentralizat

Cipru nu intenționează să utilizeze sistemul informatic descentralizat mai devreme decât se prevede.

Ultima actualizare: 26/06/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.