Obținerea de probe (reformare)

Cehia

Conținut furnizat de
Cehia

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Cehia

Obținerea de probe


*mențiuni obligatorii

Articolul 2 alineatul (1) – autoritățile care pot fi considerate instanțe judecătorești

Nu există acest tip de organisme în Republica Cehă.

Articolul 3 alineatul (2) – instanțele cărora li se pot transmite cererile

Instanțele districtuale (okresní soudy) (la Praga: obvodní soudy, la Brno: Městský soud).

Articolul 4 – organismul central

Ministry of Justice (Ministerstvo spravedlnosti)

International Civil Department

Vyšehradská 16

128 10 Prague 2

Telefon: +420-221-997-111

Fax: +420-224-919-927

E-mail: posta@msp.justice.cz

Articolul 6 – limbile acceptate pentru completarea formularelor

Limbile acceptate: cehă, slovacă, engleză

Articolul 7 – mijloacele acceptate pentru transmiterea cererilor și a altor comunicări

Mijloacele tehnice de primire a cererilor sunt prin poștă, fax și e-mail.

Articolul 19 – organismul central sau autoritatea (autoritățile) competentă (competente) pentru deciziile privind obținerea de probe în mod direct

Ministry of Justice (Ministerstvo spravedlnosti)

International Civil Department

Vyšehradská 16

128 10 Prague 2

Telefon: +420-221-997-111

Fax: +420-224-919-927

E-mail: posta@msp.justice.cz

Articolul 29 – acordurile sau înțelegerile la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 29 alineatul (2)

Nu se aplică.

Articolul 31 alineatul (4) – notificare privind exploatarea înainte de termen a sistemului informatic descentralizat

Nu se aplică.

Ultima actualizare: 03/06/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.