Obținerea de probe (reformare)

Finlanda

Conținut furnizat de
Finlanda

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Finlanda

Obținerea de probe


*mențiuni obligatorii

Articolul 2 alineatul (1) – autoritățile care pot fi considerate instanțe judecătorești

În Finlanda nu există astfel de autorități.

Articolul 3 alineatul (2) – instanțele cărora li se pot transmite cererile

Cererile sunt primite de instanțele districtuale.

Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a vizualiza toate autoritățile competente care au legătură cu acest articol.
Lista autorităților competente

Articolul 4 – organismul central

Ministerul Justiției este autoritatea centrală menționată la articolul 4 alineatul (1) din regulament. Competența acestuia cuprinde întregul teritoriu al Finlandei. În calitate de autoritate centrală, Ministerul Justiției este desemnat ca autoritate competentă în sensul articolului 4 alineatul (3) din regulament responsabilă pentru deciziile privind cererile formulate în temeiul articolului 19. Date de contact:

Adresa de vizitare:

Oikeusministeriö (Ministerul Justiției)

Eteläesplanadi 10,

FIN-00130 Helsinki

Adresa poștală:

Oikeusministeriö (Ministerul Justiției)

PL 25

FIN-00023 Valtioneuvosto

Telefon: (358-9) 16 06 76 28

Fax: (358-9) 16 06 75 24

Adresa de e-mail: central.authority.om@gov.fi

Articolul 6 – limbile acceptate pentru completarea formularelor

Limbile acceptate: finlandeză, suedeză, engleză.

Articolul 7 – mijloacele acceptate pentru transmiterea cererilor și a altor comunicări

Cererile pot fi trimise prin poștă, fax sau e-mail.

Articolul 19 – organismul central sau autoritatea (autoritățile) competentă (competente) pentru deciziile privind obținerea de probe în mod direct

Oikeusministeriö (Ministerul Justiției)

Adresa de vizitare:

Eteläesplanadi 10,

FIN-00130 Helsinki

Adresa poștală:

PL 25

FIN-00023 Valtioneuvosto

Tel: (358-9) 16 06 76 28

Fax: (358-9) 16 06 75 24

Adresa de e-mail: central.authority.om@gov.fi

Articolul 29 – acordurile sau înțelegerile la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 29 alineatul (2)

Nu se aplică.

Articolul 31 alineatul (4) – notificare privind exploatarea înainte de termen a sistemului informatic descentralizat

-
Ultima actualizare: 28/05/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.