Obținerea de probe (reformare)

Franţa

Conținut furnizat de
Franţa

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Franţa

Obținerea de probe


*mențiuni obligatorii

Articolul 2 alineatul (1) – autoritățile care pot fi considerate instanțe judecătorești

Numai instanța poate, la cererea părților sau din oficiu, să formuleze o cerere de obținere a probelor în materie civilă și comercială pentru a îndeplini sau a dispune îndeplinirea actelor judiciare pe care le consideră necesare.

Articolul 3 alineatul (2) – instanțele cărora li se pot transmite cererile

Executarea cererilor de obținere a probelor în materie civilă și comercială este de competența exclusivă a instanțelor de judecată.

Instanța competentă teritorial este cea în a cărei rază teritorială se execută cererea de obținere a probelor.

Instanța competentă și datele de contact ale acesteia pot fi obținute accesând Atlasul Judiciar European de pe portalul e-justiție.

Articolul 4 – organismul central

Franța a ales un singur organism cu responsabilitate națională, și anume Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE) (Departamentul de asistență reciprocă, de drept internațional privat și de drept european) din cadrul Ministerului Justiției:

Adresă:
Ministère de la Justice
Direction des Affaires Civiles et du Sceau
Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE)
13 Place Vendôme
75042, PARIS Cedex 01

Tel.: 00 33 (0)1 44 77 61 05
Fax: 00 33 (0)1 44 77 61 22
E-mail: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Articolul 6 – limbile acceptate pentru completarea formularelor

Formularele trimise instanțelor și organismului central francez trebuie să fie redactate sau traduse în limba franceză.

Articolul 7 – mijloacele acceptate pentru transmiterea cererilor și a altor comunicări

Cererile pot fi trimise instanțelor regionale franceze și organismului central francez prin poștă, fax sau e-mail.

În cazul în care cererile necesită sau poartă un sigiliu sau o semnătură olografă, acestea pot fi înlocuite cu „sigilii electronice calificate” sau „semnături electronice calificate” în sensul Regulamentului (UE) nr. 910/2014 [articolul 7 alineatul (3)].

Articolul 19 – organismul central sau autoritatea (autoritățile) competentă (competente) pentru deciziile privind obținerea de probe în mod direct

Ministère de la Justice
Direction des Affaires Civiles et du Sceau
Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE)
13 Place Vendôme
75042, PARIS Cedex 01

Tel.: 00 33 (0)1 44 77 61 05
Fax: 00 33 (0)1 44 77 61 22
E-mail: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Articolul 29 – acordurile sau înțelegerile la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 29 alineatul (2)

Nu este cazul.

Articolul 31 alineatul (4) – notificare privind exploatarea înainte de termen a sistemului informatic descentralizat

Nu este cazul.

Ultima actualizare: 03/02/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.