Obținerea de probe (reformare)

Grecia

Conținut furnizat de
Grecia

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Grecia

Obținerea de probe


*mențiuni obligatorii

Articolul 2 alineatul (1) – autoritățile care pot fi considerate instanțe judecătorești

Competența de a obține probe în scopul procedurilor judiciare în materie civilă sau comercială revine instanțelor de prim grad de jurisdicție (Protodikeía) din Grecia, pe baza competenței lor teritoriale. Nu au fost desemnate alte autorități în afara instanțelor judecătorești.

Articolul 3 alineatul (2) – instanțele cărora li se pot transmite cererile

În contextul executării cererilor de asistență judiciară, instanțele de prim grad de jurisdicție desemnate în temeiul articolului 2 alineatul (1) au competența generală de a obține probe în toate cauzele civile și comerciale, pe baza competenței lor teritoriale.

Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a vedea toate instanțele competente, în temeiul prezentului articol, pe baza competenței lor teritoriale (https://www.ministryofjustice.gr/wp-content/uploads/2021/10/Protodikeia.pdf).

Articolul 4 – organismul central

Organismul central este Ministerul Justiției, Departamentul de drept internațional privat (Υπουργείο Δικαιοσύνης, Τμήμα Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου) (adresa poștală: Leoforos Mesogeion 96, 11527 Athens). Persoană de contact: Giorgios Kouvelas, tel. +30 213 130 7529, +213 130 7480, email: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, xpappa@justice.gov.gr).

Articolul 6 – limbile acceptate pentru completarea formularelor

Limbile acceptate pentru completarea cererii: limba greacă.

Articolul 7 – mijloacele acceptate pentru transmiterea cererilor și a altor comunicări

Mijloacele tehnice de care dispun instanțele incluse pe lista specificată la articolul 3 alineatul (2) pentru transmiterea cererilor pot fi diferite unele de altele și se pot schimba în timp.

Prin urmare, se recomandă consultarea personală, prin intermediul corespondenței electronice între persoanele competente din cadrul instanței solicitante și a instanței solicitate, cu sprijinul autorităților centrale, dacă este necesar. Aplicațiile comerciale (de exemplu, Skype) pot fi, de asemenea, utilizate, cu acordul prealabil al părților.

Articolul 19 – organismul central sau autoritatea (autoritățile) competentă (competente) pentru deciziile privind obținerea de probe în mod direct

Organismul central sau autoritatea (autoritățile) competentă (competente) pentru deciziile privind obținerea de probe în mod direct: Ministerul Justiției, Departamentul de drept internațional privat (Υπουργείο Δικαιοσύνης, Τμήμα Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου) (adresa poștală: Leoforos Mesogeion 96, 11527 Athens). Persoană de contact: Giorgios Kouvelas, tel. +30 213 130 7529, +213 130 7480, email: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, xpappa@justice.gov.gr).

Articolul 29 – acordurile sau înțelegerile la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 29 alineatul (2)

Acest regulament prevalează asupra altor dispoziții cuprinse în următoarele acorduri bilaterale la care Grecia este parte semnatară:

- Convenția dintre Grecia și Germania din 11 mai 1938 privind asistența judiciară reciprocă în cauzele de drept civil și comercial (Legea de urgență nr. 1432/1938 – Monitorul Oficial, seria I, nr. 399/1938);

- Convenția dintre Grecia și Iugoslavia din 18 iunie 1959 privind relațiile judiciare reciproce, ratificată prin Decretul legislativ nr. 4009/1959 (Monitorul Oficial, seria I, nr. 238, 5.11.1959);

- Convenția dintre Regatul Greciei și Republica Austria privind asistența judiciară reciprocă în materie civilă și comercială, semnată la Atena la 6 decembrie 1965 (Decretul-lege 137/1969 – Monitorul Oficial, seria I, nr. 45/1969);

- Convenția dintre Republica Socialistă România și Republica Elenă privind asistența juridică în materie civilă și penală, semnată la București la 19 octombrie 1972 (Decretul legislativ nr. 429/1974 – Monitorul Oficial, seria I, nr. 178/1974);

- Convenția dintre Republica Populară Bulgaria și Republica Elenă privind asistența juridică în materie civilă și penală, semnată la Atena la 10 aprilie 1976 (Legea 841/1978 – Monitorul Oficial, seria I, nr. 228/1978);

- Convenția dintre Republica Populară Ungaria și Republica Elenă privind asistența juridică în materie civilă și penală, semnată la Budapesta la 8 octombrie 1979 (Legea 1149/1981 – Monitorul Oficial, seria I, nr. 117/1981);

- Convenția dintre Republica Populară Polonia și Republica Elenă privind asistența juridică în materie civilă și penală, semnată la Atena la 24 octombrie 1979 (Legea 1184/1981 – Monitorul Oficial, seria I, nr. 198/1981);

- Convenția dintre Republica Elenă și Republica Socialistă Cehoslovacia privind asistența juridică în materie civilă și penală, semnată la Atena la 22 octombrie 1980 și încă în vigoare între Republica Cehă, Slovacia și Grecia (Legea nr. 1323/1983 – Monitorul Oficial, seria I, nr. 8/1983);

- Convenția dintre Republica Cipru și Republica Elenă privind asistența juridică în materie civilă și penală, semnată la Nicosia la 5 martie 1984 (Legea 1548/1985 – Monitorul Oficial, seria I, nr. 95/1985).

Articolul 31 alineatul (4) – notificare privind exploatarea înainte de termen a sistemului informatic descentralizat

Grecia nu intenționează să opereze sistemul informatic descentralizat mai devreme decât se prevede în regulament.

Ultima actualizare: 07/03/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.