Obținerea de probe (reformare)

Ungaria

Conținut furnizat de
Ungaria

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Ungaria

Obținerea de probe


*mențiuni obligatorii

Articolul 2 alineatul (1) – autoritățile care pot fi considerate instanțe judecătorești

Notar (în materie de succesiuni și proceduri de somație de plată) și autoritatea tutelară (proceduri privind răspunderea părintească).

Articolul 3 alineatul (2) – instanțele cărora li se pot transmite cererile

Executarea cererilor de asistență juridică în ceea ce privește obținerea de probe ține de jurisdicția și competența instanței districtuale [în Budapesta, instanța districtuală centrală din Buda (Budai Központi Kerületi Bíróság)] în a cărei rază teritorială

(a) persoana care urmează să fie audiată își are domiciliul sau reședința obișnuită în Ungaria,

(b) se află obiectul inspecției sau

(c) se poate realiza în modul cel mai practic obținerea de probe, în special în cazul în care mai multe persoane care urmează să fie audiate își au domiciliul sau reședința obișnuită și/sau în cazul în care mai multe obiecte ale inspecției sunt de competența mai multor instanțe.

Articolul 4 – organismul central

Organismul central menționat la articolul 4 alineatul (1) este ministrul justiției:

Ministerul Justiției

Departamentul de drept internațional privat (Nemzetközi Magánjogi Főosztály)

Adresă: Nádor utca 22, 1051 Budapesta

Adresa poștală: Pf. 2., 1357 Budapesta

Telefon: +36 1 795 5397, 1 795 3188

Fax: +36 1 550 3946

E-mail: nmfo@im.gov.hu.

Articolul 6 – limbile acceptate pentru completarea formularelor

Limbile maghiară, engleză și germană sunt acceptate.

Articolul 7 – mijloacele acceptate pentru transmiterea cererilor și a altor comunicări

Formularele pot fi trimise instanței prin poștă, fax sau e-mail.

Articolul 19 – organismul central sau autoritatea (autoritățile) competentă (competente) pentru deciziile privind obținerea de probe în mod direct

Organismul central menționat la articolul 4 alineatul (3) și la articolul 19 este ministrul justiției:

Ministerul Justiției

Departamentul de drept internațional privat (Nemzetközi Magánjogi Főosztály)

Adresă: Nádor utca 22, 1051 Budapesta

Adresa poștală: Pf. 2., 1357 Budapesta

Telefon: +36 1 795 5397, 1 795 3188

Fax: +36 1 550 3946

E-mail: nmfo@im.gov.hu.

Articolul 29 – acordurile sau înțelegerile la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 29 alineatul (2)

Ungaria nu a încheiat astfel de acorduri cu alte state membre.

Articolul 31 alineatul (4) – notificare privind exploatarea înainte de termen a sistemului informatic descentralizat

Nu se aplică.

Ultima actualizare: 02/01/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.