Obținerea de probe (reformare)

Irlanda

Conținut furnizat de
Irlanda

Articolul 2 alineatul (1) – autoritățile care pot fi considerate instanțe judecătorești

Nu există

Articolul 3 alineatul (2) – instanțele cărora li se pot transmite cererile

District Court 1st Floor,

Aras Ui Dhalaigh, Four Courts,

Dublin 7

Tel.: (353-01) 888 6152

Fax: (353-01) 878 3218

maevefoley@courts.ie

Persoană de contact: dna Maeve Foley

Competența teritorială: națională

Articolul 4 – organismul central

Courts Service, 1st Floor,

Aras Ui Dhalaigh, Four Courts,

Dublin 7

Tel.: (353-01) 888 6152

Fax: (353-01) 878 3218

maevefoley@courts.ie

Persoană de contact: dna Maeve Foley

Competența teritorială: națională

Articolul 6 – limbile acceptate pentru completarea formularelor

Formularele vor fi acceptate numai în limbile irlandeză sau engleză.

Articolul 7 – mijloacele acceptate pentru transmiterea cererilor și a altor comunicări

Cererile pot fi trimise prin poștă, fax sau e-mail.

Articolul 19 – organismul central sau autoritatea (autoritățile) competentă (competente) pentru deciziile privind obținerea de probe în mod direct

(1) Tribunalul de Circuit (Circuit Court) este competent să obțină probe în urma unei cereri care intră sub incidența articolului 1 alineatul (1) litera (a) din regulamentul Consiliului.

(2) Sub rezerva dispozițiilor de la punctul (3), competența conferită Tribunalului de Circuit prin punctul (1) este exercitată de grefierul (county registrar) districtului (county sau county borough) în care martorul de la care se obțin probele își are reședința sau exercită orice profesie ori activitate comercială, face afaceri sau desfășoară o altă profesie.

(3) Atunci când o cerere vizează mai mult de un martor și se aplică punctul (2) pentru a solicita obținerea de probe de la martorii în cauză de către grefierii unor districte diferite, competența conferită Tribunalului de Circuit prin punctul (1) va fi exercitată, în ceea ce privește obținerea de probe de la fiecare dintre acești martori, de către grefierul care poate fi desemnat de directorul Serviciului instanțelor (Chief Executive of the Courts Service) sau de către un membru al personalului Serviciului instanțelor pe care directorul îl poate autoriza în acest sens.

(4) Serviciul instanțelor (Courts Service) este desemnat ca organism central al statului în sensul articolelor 4 și 19 din regulamentul Consiliului.

Datele de contact pot fi găsite mai jos:

Courts Service, 1st Floor,

Aras Ui Dhalaigh, Four Courts,

Dublin 7

Tel.: (353-01) 888 6152

Fax: (353-01) 878 3218

maevefoley@courts.ie

Persoană de contact: dna Maeve Foley

Circuit & District Court Operations Directorate

Courts Service,

4th Floor Phoenix House,

15 - 24 Phoenix St. North,

Smithfield, Dublin 7

Tel: +353 1 888 6066/6070

Fax: (353-01) 888 60 63

Persoană de contact: Treena Hever

E-mail: CDDirectorate@courts.ie

Superior Courts Directorate

Courts Service,

4th Floor Phoenix House,

15 - 24 Phoenix St. North,

Smithfield, Dublin 7

Persoană de contact: Natasha Whyte

E-mail: superiorcourtsoperations@courts.ie

Articolul 29 – acordurile sau înțelegerile la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 29 alineatul (2)

Nu există

Articolul 31 alineatul (4) – notificare privind exploatarea înainte de termen a sistemului informatic descentralizat

N/A

Ultima actualizare: 17/05/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.