Obținerea de probe (reformare)

Italia

Conținut furnizat de
Italia

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Italia

Obținerea de probe


*mențiuni obligatorii

Articolul 2 alineatul (1) – autoritățile care pot fi considerate instanțe judecătorești

Nu există.

Articolul 3 alineatul (2) – instanțele cărora li se pot transmite cererile

Instanțele de drept comun (tribunali ordinari).

Articolul 4 – organismul central

MINISTERUL JUSTIȚIEI (Ministero della Giustizia)

Departamentul Afaceri judiciare (Dipartimento Affari di Giustizia)

Direcția-Generală Afaceri internaționale și cooperare judiciară (Direzione Generale degli Affari Internazionali e della Cooperazione Giudiziaria)

Biroul I – Cooperare judiciară internațională (Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale)

Tel.: +39 06.6885.2633

Email: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula, 70 - 00186 Roma

Articolul 6 – limbile acceptate pentru completarea formularelor

Italiana sau limba statului solicitant, dacă se furnizează o traducere în italiană autorizată de o autoritate publică sau de un traducător.

Articolul 7 – mijloacele acceptate pentru transmiterea cererilor și a altor comunicări

Prin poștă, în regim normal.

Articolul 19 – organismul central sau autoritatea (autoritățile) competentă (competente) pentru deciziile privind obținerea de probe în mod direct

MINISTERUL JUSTIȚIEI

Departamentul Afaceri judiciare

Direcția-Generală Afaceri internaționale și cooperare judiciară

Biroul I – Cooperare judiciară internațională

Tel.: +39 06.6885.2633

Email: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula, 70 - 00186 Roma

Articolul 29 – acordurile sau înțelegerile la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 29 alineatul (2)

Italia nu intenționează să utilizeze această opțiune întrucât consideră că prevederile Regulamentului (UE) 2020/1783 sunt adecvate și suficiente.

Articolul 31 alineatul (4) – notificare privind exploatarea înainte de termen a sistemului informatic descentralizat

Nu este cazul în prezent.

Ultima actualizare: 28/12/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.