Obținerea de probe (reformare)

Letonia

Conținut furnizat de
Letonia

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Letonia

Obținerea de probe


*mențiuni obligatorii

Articolul 2 alineatul (1) – autoritățile care pot fi considerate instanțe judecătorești

Nu este cazul – competența aparține exclusiv instanțelor.

Articolul 3 alineatul (2) – instanțele cărora li se pot transmite cererile

În temeiul articolului 689 alineatul (1) din Legea privind procedura civilă, o cerere privind obținerea de probe formulată de o țară străină este soluționată de instanța districtuală (municipală) în a cărei rază teritorială se află sursa probelor care urmează să fie obținute.

Articolul 4 – organismul central

Ministerul Justiției

Adresă: Brīvības bulvāris 36, Riga, LV-1050

Tel. +371 67036801

E-mail: pasts@tm.gov.lv

Site web: https://www.tm.gov.lv/lv

Limbile de comunicare: letona, engleza.

Articolul 6 – limbile acceptate pentru completarea formularelor

Pe lângă formularele completate limba letonă, în Letonia se acceptă și formularele completate în limba engleză.

Articolul 7 – mijloacele acceptate pentru transmiterea cererilor și a altor comunicări

Cererile pot fi trimise prin poștă sau e-mail.

Articolul 19 – organismul central sau autoritatea (autoritățile) competentă (competente) pentru deciziile privind obținerea de probe în mod direct

Ministerul Justiției

Adresă: Brīvības bulvāris 36, Riga, LV-1050

Tel. +371 67036801

E-mail: pasts@tm.gov.lv

Site web: https://www.tm.gov.lv/lv

Limbile de comunicare: letona, engleza.

Articolul 29 – acordurile sau înțelegerile la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 29 alineatul (2)

Letonia nu a încheiat acorduri sau înțelegeri cu statele membre în temeiul articolului 29 alineatul (2).

Articolul 31 alineatul (4) – notificare privind exploatarea înainte de termen a sistemului informatic descentralizat

Nu este cazul.

Ultima actualizare: 23/05/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.